admin

Pytania bez odpowiedzi

Pytania bez odpowiedzi

W miniony wtorek, 10 maja 2022 r., odbyło się posiedzenie Rządowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Mimo że jednym z głównych punktów posiedzenia było sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat funkcjonowania prawa antydyskryminacyjnego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych, w obszernym sprawozdaniu temat został… konsekwentnie pominięty. Sprawozdanie Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Anny Schmidt, prezentowane było przez pierwszych […]

Zobacz więcej
„Wielkie ślizganie” – projekt charytatywny młodzieży niemieckiej

„Wielkie ślizganie” – projekt charytatywny młodzieży niemieckiej

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM) jest w trakcie przygotowywania największego projektu charytatywnego młodzieży niemieckiej w Polsce. W przededniu do „Wielkiego Ślizgania”, znanego już projektu charytatywnego na lodowisku w Opolu, BJDM zbiera artykuły higieniczne dla uchodźców z Ukrainy i okolicznych domów dziecka. Kiedy 9 kwietnia, po rocznej przerwie, dzieci i młodzież z domów dziecka województwa opolskiego szturmują taflę lodu, ich radość nie ma granic. Ale już na kilka tygodni przed wielkim dniem […]

Zobacz więcej
Mniejszość niemiecka w Polsce: wsparcie dla Ukrainy

Mniejszość niemiecka w Polsce: wsparcie dla Ukrainy

Do akcji pomocowej ukraińskim uchodźcom, którzy uciekli z opanowanego wojną kraju lub − mimo niebezpieczeństwa − podjęli decyzję o pozostaniu, dołączyły organizacje mniejszości niemieckiej. Obok tych trwających pojawiają się kolejne, spontanicznie działania; zebrane więc poniżej to jedynie wybór. Wiele z nich można czynnie wesprzeć: Jako organizacja zrzeszona w Grupie Roboczej Mniejszości Niemieckiej (AGDM), w ramach akcji „Mniejszości pomagają mniejszościom”, zadeklarowaliśmy − wspólnie z organizacjami mniejszości […]

Zobacz więcej
test pl

test pl

test pl

Zobacz więcej
Finał projektu Jugendkabarett

Finał projektu Jugendkabarett

11 grudnia odbył się finał online projektu Jugendkabarett zorganizowanego przez ZNSSK w Polsce. Pracę młodzieży oceniło jury (Anka Graczyk – Kraków, Romana Janik – Berlin, Manuela Leibig – Opole) przyznając następujące miejsca na podium: 1 miejsce – DFK Toszek i DFK Głogówek 2 miejsce – DFK Wałbrzych 3 miejsce – DFK Raszowa i DFK Prószków Młodzieży oraz opiekunom grup serdecznie gratulujemy, […]

Zobacz więcej
[pl]Test post – 19.10 – 12:11:47

[pl]Test post – 19.10 – 12:11:47

Text in default language goes here

Zobacz więcej
[de]Test post – 19.10 – 12:11:27

[de]Test post – 19.10 – 12:11:27

Text in russian language goes here

Zobacz więcej
[pl]Test post – 19.10 – 12:11:27

[pl]Test post – 19.10 – 12:11:27

Text in default language goes here

Zobacz więcej
[pl]Test post – 19.10 – 12:10:36

[pl]Test post – 19.10 – 12:10:36

Text in default language goes here

Zobacz więcej
Skip to content