Brak zainteresowania partii politycznych tematami Mniejszości Niemieckiej w Polsce

Brak zainteresowania partii politycznych tematami Mniejszości Niemieckiej w Polsce

Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wystosował 20 kwietnia, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, pytania do polskich partii politycznych. Pytania dotyczyły kwestii ważnych dla Mniejszości Niemieckiej. Mimo prośby o odesłanie odpowiedzi na pytania do dnia 15.05.2023 żadne z ugrupowań na nie nie odpowiedziało. To świadczy o wyraźnym braku zainteresowania i zmusza do refleksji na które z ugrupowań warto głosować.

Poniżej pytania jakie przesłaliśmy do partii:

W związku z powyższym, a także w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych zwracamy się do Państwa ugrupowania z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania, które są dla nas ważnymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania mniejszości w demokratycznym państwie:

  1. Jaki jest stosunek Państwa Partii do wielokulturowości i grup obywateli innej niż polskiej narodowości?
  2. Jakie kroki podjęła by Państwa Partia w przypadku jeśli dowiedzieliby się Państwo o fakcie dyskryminowania obywateli ze względu na przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych?
  3. W nawiązaniu do poprzedniego pytania, co Państwa Partia robi lub zrobi z faktem, że od 1 września 2022 roku ponad 50 tyś. dzieci, uczęszczających do polskich szkół jest dyskryminowanych poprzez ograniczenie im możliwości nauki języka niemieckiego jako ojczystego z 3 godzin do 1 godziny tygodniowo, podczas gdy ich koledzy czy koleżanki należące do innych mniejszości takim ograniczeniem nie są objęte?
  4. W Polsce od pewnego czasu posiadanie podwójnego obywatelstwa jest przeszkodą w wykonywaniu zawodu np. sędziego, prokuratora. Jakie jest postrzeganie Państwa Partii w kwestii podwójnego obywatelstwa i jakie powinny być działania rządu, aby zapewnić wszystkim obywatelom konstytucyjną równość wobec prawa?
  5. Jakie znaczenie dla Państwa Partia mają dobre stosunki polsko-niemieckie i jakie inicjatywy zamierzacie Państwo podjąć wobec ich odczuwalnego w ostatnich latach ochłodzenia?
  6. Społeczności mniejszościowe mają wiele potrzeb w zakresie pielęgnowania ich kultury. Czy Państwa Partia jest za wspieraniem inicjatyw, które umacniałaby tożsamość kulturową? Czy uważacie Państwo, że obecnie zabezpieczona kwota w budżecie państwa na ten cel wystarcza, by mogły one przetrwać w Polsce? Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych od lat bezskutecznie postuluje o radykalne ich zwiększenie. Jakie ewentualnie działania zamierza podjąć Państwa Partia, aby ten postulat mógł być zrealizowany i mogły powstać np. mniejszościowe instytucje kultury?
  7. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych została wprowadzona w 2005 roku. Od tamtego czasu nie była nowelizowania. Środowiska mniejszościowe postulowały o obniżenie progów procentowych dotyczących tablic dwujęzycznych i języka pomocniczego. Jaki jest Państwa stosunek do tych kwestii?
  8. Polska ratyfikowała w 2009 r. Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych, ale jak wynika z raportów Komisji Ekspertów Rady Europy nie wdraża jej zapisów w życie. Jakie kroki podejmie Państwa Partia w celu jej implementacji?
  9. W ostatnim czasie mamy do czynienia z mocno podzielonym wewnętrznie społeczeństwem oraz rosnącymi antagonizmami pomiędzy polityką samorządową i rządową. Mniejszości narodowe i etniczne to najczęściej małe środowiska lokalne dla których ogromne znaczenie ma samorząd terytorialny. Czy Państwa zdaniem rola samorządów w Polsce powinna być wzmocniona czy osłabiona?
  10. Jakie jest stanowisko Państwa Partii w sprawie zapisania podstawowych wartości polityki mniejszościowej na poziomie Unii Europejskiej, które mimo regulacji w dokumentach Rady Europy nie zawsze są respektowane i znajdują odzwierciedlenie w krytycznych raportach ekspertów?

Pytania VDG wybory 2023

Skip to content