Dalsze cięcia MEiN w zakresie edukacji języka niemieckiego?

Dalsze cięcia MEiN w zakresie edukacji języka niemieckiego? Foto: Canva

1 września 2022 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, w wyniku którego liczba godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zmniejszona została z trzech godzin do jednej tygodniowo. To jednak nie koniec cięć – zgodnie z planami MEiN na rok 2023 finansowanie nauczania języka niemieckiego po raz kolejny zostanie w dramatyczny sposób ograniczone. Mniejszość niemiecka w Polsce apeluje o zaprzestanie dyskryminacji.

Cięcia w budżecie są konsekwencją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, z dnia 4 lutego 2021 roku, zmniejszającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego − jako języka jedynej spośród dziewięciu uznanych w Polsce mniejszości narodowych w Polsce – z trzech do jednej tygodniowo. By zmiany te mogły zostać wprowadzone, w następującym niedługo po nim, kolejnym rozporządzeniu MEiN zmieniono sposób naliczania subwencji oświatowej (tzw. wag). Ostatecznie rozporządzenie weszło w życie 1 września 2022 r.: od tego momentu do samorządów, a poprzez nie ostatecznie do szkół trafiają, w porównaniu z poprzednimi latami, środki w kwocie niższej w sumie o 39,8 mln zł.

Na tym nie kończą się jednak ograniczenia w finansowaniu nauki języka niemieckiego. Według zawartych w opublikowanym niedawno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej projekcie rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 danych „dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauczanie języka mniejszości narodowej jest realizowane w formie dodatkowej nauki tego języka, zostaną naliczone niższe środki niż przy uwzględnieniu wartości wag obowiązujących w roku 2022 o ok. 85,2 mln zł”. W sumie, w wyniku ostatnich posunięć MEiN w tym zakresie, na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości przeznaczonych będzie więc o całych 125 milionów zł mniej!

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) nie ustaje w staraniach o zaniechanie działań polskiego rządu dyskryminujących mniejszość niemiecką. „Polskie prawodawstwo nie przewiduje zróżnicowania uczniów pod względem narodowościowym”, przypomina Związek w  skierowanym do decydentów stanowisku. „To kolejny akt prawny dyskryminujący dzieci mniejszości niemieckiej” – podkreśla.

Stanowisko ZNSSK to nie tylko negatywna opinia wobec planowanych przez MEiN zmian. To również konkretny, skierowany do rządzących komunikat: „Apelujemy o przywrócenie równego traktowania uczniów należących do mniejszości niemieckiej, a więc o przywrócenie zredukowanej liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości do pierwotnego wymiaru 3 godzin tygodniowo. Wnioskujemy o przywrócenie poziomu wag jak dla pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych.”

O stanowisku Związku zostało poinformowane m.in. Ministerstwo Edukacji Nauki oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej w polskim Sejmie. Pełna treść stanowiska dostępna jest poniżej:

Stanowisko ZNSSK w Polsce

 

Skip to content