Debata pt. „Język niemiecki a rozwój gospodarczy Województwa Opolskiego”

Debata pt. „Język niemiecki a rozwój gospodarczy Województwa Opolskiego”

12 kwietnia 2024 r. serdecznie Państwa zapraszamy na debatę przedstawicieli biznesu, instytucji wspierających biznes, samorządu, oświaty i świata nauki pt. „Język niemiecki a rozwój gospodarczy Województwa Opolskiego”. Będzie ona miała miejsce w Sali Senatu UO (pl. Kopernika 11) o godz. 11:00.

Podczas spotkania zostanie podjęta próba odpowiedzi na poniższe pytania:

• Jaki wpływ ma język niemiecki na rozwój gospodarki województwa opolskiego?

• Jak wesprzeć rozwój biznesu w regionie znajomością języka niemieckiego?

• Jak oświata, szkolnictwo wyższe i samorząd mogą oddziaływać na rozwój gospodarki dzięki wsparciu nauczania języka niemieckiego?

• Jak przedsiębiorstwa mogą wspierać nauczanie języka niemieckiego, stanowiącego cechę wyróżniającą lokalizacji biznesowej, województwo opolskie”, a także szerzej – lokalizacji biznesowej „Śląsk”?

Skip to content