Eksponaty poszukiwane!

Eksponaty poszukiwane!

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zwracają się z prośbą o przekazywanie wszelkich dokumentów, świadectw historii, obiektów i pamiątek dokumentujących sytuację ludności niemieckiej w Polsce, w celu wykorzystania ich przy tworzeniu wystawy stałej nowo powstającego Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce z siedzibą w Opolu. Wystawa będzie poświęcona historii, dziedzictwu, życiu codziennemu i teraźniejszości Niemców na terenie dzisiejszej Polski. Poszukujemy dokumentów urzędowych, korespondencji z władzami i korespondencji prywatnych, pamiętników, dzienników, fotografii, kronik, wycinków prasowych, filmów, przedmiotów życia codziennego, które dokumentują:

 • działalność mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej;
 • wypędzenia i wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1947; represje wobec ludności niemieckiej (obozy), deportacje;
 • politykę narodowościową władz polskich, kościoła po 1945 roku oraz w kolejnych dekadach PRL-u (np. zwalczanie używania języka niemieckiego, zakaz nauki szkolnej, niedopuszczanie do powstawania organizacji mniejszości niemieckiej);
 • działalność kulturalną i społeczną Niemców na Dolnym Śląsku i Pomorzu, oficjalnie traktowanych jako grupa tzw. uznanych Niemców, system szkolnictwa niemieckojęzycznego;
 • kontakty z bliskimi w RFN i NRD, wizyty, przepływ informacji pomimo cenzury i kontroli;
 • akcję łączenia rodzin w latach 1956–1959;
 • migracje po 1971 roku;
 • pierwsze inicjatywy założenia niezależnych organizacji mniejszościowych po 1980 roku;
 • inicjatywy z lat 80. przed legalizacją organizacji;
 • działalność oficjalną w latach 80.;
 • przełom 1989 – mszę na Górze św. Anny, tzw. msza pojednania w Krzyżowej;
 • legalizację organizacji mniejszości niemieckiej;
  powstawanie pierwszych grup DFK, pierwszych inicjatyw, prasy, organizacji kulturalnych.

Wszystkie przekazane obiekty zostaną odpowiednio zabezpieczone oraz skatalogowane
w Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, a wybrane wykorzystane na wystawie stałej, oraz opatrzone informacją o darczyńcy. Istnieje również możliwość przekazania obiektów w długoterminowy depozyt. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć wystawę stałą Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce i przekazać w tym celu obiekty, prosimy o kontakt do 30.04.2021r. z p. Weroniką Wiese, p.o. kierownik Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, w.wiese@wbp.opole.pl, tel. 517 448 045.

Skip to content