Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uczyń Europę lepszym miejscem dla mniejszości!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uczyń Europę lepszym miejscem dla mniejszości!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wspólny projekt Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej mający na celu wysłuchanie obywateli i zaangażowanie ich w kształtowanie przyszłości Europy. Instytucje europejskie zobowiązały się do słuchania Europejczyków i stosowania się do zaleceń konferencji.

W celu wsparcia udziału mniejszości narodowych i językowych w Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz reprezentowania ich interesów, FUEN zorganizuje w marcu 2022 r. dwie konferencje: w Siedmiogrodzie w Rumunii i na niemiecko-duńskim obszarze przygranicznym:

  • Jedna z konferencji odbędzie się w Târgu Mureş/Marosvásárhely w regionie Transylwanii w Rumunii (data zostanie ogłoszona wkrótce). Temat brzmi: “Tożsamość kulturowa i językowa w Unii Europejskiej – propozycje dotyczące przyszłości Europy z perspektywy wspólnot mniejszości narodowych”;
  • 28 marca 2022 cykl konferencji we Flensburgu/Flensborgu w Niemczech. Tym razem chodzi o “Różnorodność kulturową i językową Europy – modele i wyzwania”. Nacisk kładziony jest na znaczenie niemiecko-duńskiego modelu mniejszości (“model szlezwicki”) w UE i szerszym kontekście europejskim.

Wszystkie konkretne propozycje dotyczące zmian, które są potrzebne aby Europa stała się lepszym miejscem dla mniejszości, FUEN zamieściła na oficjalnej platformie Komisji. Tylko te propozycje, które znajdą najwięcej zwolenników na tej platformie, będą również brane politycznie pod uwagę. ZAREJESTRUJ SIĘ na PLATFORMIE i WSPIERAJ propozycje FUEN dla lepszej Europy!

Prosimy o Twoje wsparcie, aby prawa mniejszości w Europie stały się istotną kwestią. Jest to dla nas dobra okazja do podtrzymania naszych postulatów dotyczących ochrony rdzennych mniejszości narodowych i społeczności językowych w kontekście europejskim po fakcie odrzucenia inicjatywy Minority SafePack. W dzisiejszej sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i języka niemieckiego jako języka mniejszości jest to dla nas szczególnie ważne. Spośród ośmiu zaproponowanych przez FUEN tematów jako Związek Niemieckich Stowarzyszeń wybraliśmy trzy, które chcemy szczególnie podkreślić:

  1. Ochrona rdzennych mniejszości narodowych i językowych poprzez uczynienie z kryteriów kopenhaskich stałego zobowiązania dla wszystkich państw członkowskich (zagłosuj TUTAJ);
  2. Ustanowienie wspólnych ram minimalnych norm UE w zakresie ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i językowych (zagłosuj TUTAJ);
  3. Ochrona wrażliwych języków regionalnych i mniejszościowych poprzez ustanowienie Europejskiego Centrum Różnorodności Językowej (zagłosuj TUTAJ).

Jeśli chcesz zapoznać się z wszystkimi propozycjami FUEN, kliknij na link TUTAJ.

Konferencja transmitowana będzie online na kanale YouTube FUEN; program zamieszczamy w pliku poniżej. Zapraszamy.

Konferenz fuer die Zukunft Europas

Źródło: FUEN

Skip to content