Seria debat poświęconych Europejskiej Karcie języków regionalnych lub mniejszościowych

Seria debat poświęconych Europejskiej Karcie języków regionalnych lub mniejszościowych

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zaprasza na debatę pt.: 30 lat Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych (1992- 2022). Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Mniejszości Niemieckiej, radnych, burmistrzów, wójtów, nauczycieli i dyrektorów szkół, dyrektorów wydziałów oświaty na debaty poświęcone Europejskiej Karcie Języków Regionalnych i Mniejszościowych i jej realizacji. W tym roku obchodzimy 30-lecie wejście tego dokumentu w życie. To z punktu widzenia aktualnej sytuacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce związanej ze zmniejszeniem godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, dobra okazja by porozmawiać o prawach do pielęgnowania, nauczania języków mniejszości.

Głównym prelegentem będzie prof. dr hab. Grzegorz Janusz, kierownik Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który specjalizuje się w prawach mniejszości narodowych w Europie. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu praw mniejszości narodowych oraz ponad 30 ekspertyz zleconych przez instytucje publiczne (m.in. Sejm, Senat, MSZ, MSWiA, MAiC, NIK, GUS). Współautor pierwotnego projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Spotkania poprowadzi ks. Diakon Marek Dziony. Debaty odbywać się będą w języku polskim.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 06.06.2022r. godz. 17:00 – Sala w świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12,
  • 07.06.2022r. godz. 17:00 – Sala OSP w Radłowie, ul. Oleska 5,
  • 08.06.2022r.- godz. 17:00 – Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, ul. Księdza Czerwionki 39,
  • 09.06.2022r.- godz. 17:00 – Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, ul. Powstańców 34.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych to europejska konwencja, zatwierdzona w 1992 roku w ramach Rady Europy. Jej celem jest ochrona oraz promocja języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie. Karta weszła w życie w 1998 roku po ratyfikacji przez pierwsze pięć państw (Norwegia, Finlandia, Węgry, Holandia i Chorwacja). W Polsce konwencja obowiązuje od 1 czerwca 2009 roku. Treść Konwencji tutaj.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

 

Skip to content