Pielgrzymka mniejszości niemieckiej do Barda: “Pielęgnowana kultura to zawsze dobro”

Pielgrzymka mniejszości niemieckiej do Barda: “Pielęgnowana kultura to zawsze dobro”

W niedzielę, 11 lipca, odbyła się w Bardzie kolejna w tym roku pielgrzymka mniejszości niemieckiej. Z różnych zakątków Śląska przyjechały grupy mniejszości niemieckiej, by wspólnie modlić się w bardzkiej bazylice.

Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda  Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda

W kazaniu, które wygłosił wikariusz biskupi, Piotr Tarlinski, podkreślona została między innymi rola mniejszości niemieckiej w Polsce, pełniąca  −  mimo ciągłych trudności − rolę nośnika kultury:

Potrzeba, abyśmy (…) nie ustali o wolność i sprawiedliwość i dalej, naszym dobrym przykładem, naszym szlachetnym zaangażowaniem, naszą braterską, siostrzaną postawą, żebyśmy dalej w tym wytrwali. (…) Dlatego, że pielęgnowana kultura, nawet gdy pobrzmiewa w innym języku i ma nieco inne korzenie, przestrzeń i tradycję, to zawsze dobro. W każdym narodzie kultura jest wydarzeniem dobrym. Są odejścia od kultury i wtedy rodzi się zło. I dlatego kultura niemiecka – ta, którą żyjemy na co dzień i którą mozolnie usiłujemy nadal pielęgnować i przekazywać, jest wydarzeniem dobrym, przyjaznym, budującym zgodę powszechną i jedność. (…) My nie pracujemy tylko dla siebie, ale służymy i pracujemy dla wszystkich.

Z różnych zakątków Śląska przyjechały grupy mniejszości niemieckiej, by wspólnie modlić się w bardzkiej bazylice.

Powołując się na 30-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, nawiązał do tej myśli również przewodniczący ZNSSK w Polsce, Bernard Gaida:

Wspólnota Niemców (…) została uznana w tym traktacie. (…) Zwrócono nam więc wolność; wolność rozwoju, mówienia językiem naszych przodków, podtrzymywania tradycji; posiadania własnej, a nie wymuszonej pamięci historycznej. Dziś chcemy podziękować za tę długą podróż. Śpiewaliśmy: “Wielki Boże, wychwalamy Cię”. (…)

Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda

Prosimy o owoce pojednania i wolności, które mogą sprawić, że wszystko zniknie, co jeszcze nas dzieli. (…) My, Niemcy w Polsce, jesteśmy Ślązakami, Pomorzanami, Warmiakami i musimy daną nam wolność chcieć wykorzystać do odnowy w niemieckiej świadomości, by umożliwić naszym dzieciom naukę i wychowanie w tym duchu, by w wolności mówić i modlić się w tym języku, i by być z tego dumnym. Chcemy takiej odnowy tej małej ojczyzny; chcemy prosić o jedność, ale w różnorodności.

Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda  Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda

Uroczystą mszę świętą uświetnił kwintet BSA Brass. Na organach grał Hubert Prochota. Dziękujemy za liczne przybycie i cieszymy się już na kolejną pielgrzymkę 8 sierpnia – tym razem do Wambierzyc. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Skip to content