Pielgrzymki mniejszości niemieckiej 2022

Pielgrzymki mniejszości niemieckiej 2022

Pielgrzymka narodów do sanktuarium Matki Bożej wspomożenia wiernych w Czechach odbyła się w sobotę, 17 września 2022. Dziękujemy bardzo księżom biskupom za jej prowadzenie: bp Martinovi Davidovi z Ostrawy oraz bp Rudolfowi Pierskale z Opola. Równie serdecznie dziękujemy Orkiestrze Dętej Kotulin za oprawę muzyczną oraz pielgrzymom za liczny udział!


Już dziś zapraszamy na ostatnią pielgrzymkę w tym roku kalendarzowym: 12 listopada w Trzebnicy.

Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 10:00. Poprowadzą ją ks dr Piotr Tarlinski, wikariusz biskupi z Opola i ojciec Marian Arndt z Wrocławia. zapraszamy serdecznie!


Pielgrzymka mniejszości niemieckiej do Wambierzyc odbyła się w niedzielę, 14 sierpnia 2022. Podczas uroczystej sumy, koncelebrowanej przez księdza Jana Szywalskiego i infułata Franza Junga z Münster, spotkali się liczni pielgrzymi z Dolnego i Górnego Śląska. Cieszyła nas również obecność kilku gości z Niemiec. Mszę przygotował i również koncelebrował ojciec Marian Arndt, duszpasterz mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku. O oprawę muzyczną zadbał chór “Freundschaft” z Wałbrzycha.

W drodze powrotnej grupa z Opola zobaczyła pałac Kopice, biorąc udział w spacerze z przewodnikiem po otaczającym pałac parku. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce!


Pielgrzymka mniejszości niemieckiej do Barda Śląskiego odbyła się tradycyjnie w drugą niedzielę lipca. Zarówno pielgrzymi i przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Dolnego Śląska, jak i liczni pielgrzymi z województwa opolskiego i śląska, brali udział w pielgrzymce. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Tarlinski. Muzyczną oprawę zapewniła orkiestra z Białej oraz duet z Raciborza. W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili Klasztor w Henrykowie.


W niedzielę 5 czerwca 2022 r., odbyła się pielgrzymka mniejszości narodowych na Górę Świętej Anny. Pielgrzymka rozpoczęła się modlitwą o godz. 10.00. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja i jego gość, szwajcarski kardynał Kurt Koch, doktor teologii i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Podczas przemówienia przewodniczący ZNSSK w Polsce, Rafał Bartek, mówił:

Szczególnie dzisiaj potrzebujemy więzi i wspólnoty, i to bardziej niż kiedykolwiek. (…) Przede wszystkim jednak chciałbym podziękować Wam, którzy się tu dziś zgromadziliście, ponieważ wiem, że jesteście niestrudzeni w pielęgnowaniu tożsamości, języka, tradycji, a przede wszystkim naszych wartości chrześcijańskich. Dziękuję Wam i jednocześnie proszę o wsparcie, ponieważ nawet najlepszy zarząd, nawet najlepsza reprezentacja grupy narodowościowej, nie mogą z powodzeniem wykonywać swojego urzędu i spełniać swoich zadań bez wsparcia tej grupy. Dla nas wszystkich tym ważniejsze jest, abyśmy mogli czerpać siłę z dzisiejszej pielgrzymki i z obecności tak wysokiego przedstawiciela Kościoła Katolickiego, kardynała Kurta Kocha, który przybył do nas z Rzymu. Pamiętajmy zawsze, że pielgrzymka mniejszości może się odbywać jedynie dzięki nam i tylko z nami. Nawet jeśli nie pojawiamy się tu już tak licznie jak kiedyś, pozostawajmy pewni siebie i ufni – bo razem jesteśmy i pozostaniemy SILNI!

Pełna treść przemówienia TUTAJ.

Polecamy również: St. Annaberg: Gläubige pilgern zur Wallfahrt der nationalen und ethnischen Minderheiten (Silesia News).


Przemiany polityczne lat 1989/1990 przyniosły Niemcom w Polsce wiele możliwości. Pozwolono im założyć stowarzyszenia a tym samym kultywować niemiecką kulturę, wzmocnić swoją tożsamość i przywrócić niemieckie nabożeństwa. Od 1994 r. w Zlatých Horách w Czechach odbywa się pielgrzymka Niemców, na Górze Św. Anny natomiast pielgrzymka narodów. Od kilku lat mniejszość niemiecka pielgrzymuje również do Trzebnicy. W przeszłości Niemcom na Dolnym Śląsku raz w roku wolno było organizować niemieckojęzyczne jarmarki w Wambierzycach i Bardzie Śląskim. Od 13 lat w organizacji tych wydarzeń uczestniczy również ZNSSK w Polsce, dzięki czemu przybywają na nie również pielgrzymi z województw Opolskiego i Śląskiego. Każdego roku Związek Niemieckich Stowarzyszeń wraz z Duszpasterstwem Mniejszości Niemieckiej dokładają wszelkich starań, aby pielgrzymki były licznie odwiedzane przez wszystkie pokolenia mniejszości niemieckiej. Wydarzeniom towarzyszy również muzyka: modlitwę wzbogacają lokalne grupy muzyczne mniejszości niemieckiej.

 

Skip to content