Rozmowy w Bundestagu

Rozmowy w Bundestagu Foto: privat

Wczoraj (7.07.) przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Rafał Bartek wziął udział w spotkaniu Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, które odbyło się w Bundestagu. Głównym tematem poruszanym przez posłów była sytuacja nauczania języka niemieckiego w Polsce i polskiego w Niemczech.

 

Foto: privat

 

Rafał Bartek opisał obecną sytuację po tym, jak minister edukacji Przemysław Czarnek wydał w lutym dwa rozporządzenia ograniczające subwencję na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości i zmniejszające ilość godzin lekcyjnych z trzech do jednej tygodniowo. „Wspomniałem, że kilka lat wcześniej, w związku z reinterpretacją ustawy o oświacie, lekcje języka niemieckiego jako języka mniejszości odbywają się tylko w klasach I-VI, a teraz są one redukowane o 2/3. W wielu przypadkach oznacza to zwolnienie nauczycieli języka niemieckiego, ale przede wszystkim oznacza to, że dzieci mają utrudniony dostęp do lekcji języka niemieckiego”, mówi przewodniczący ZNSSK.

Karin Ende z Instytutu Goethego w Warszawie podkreśliła jednak, że pracownicy niemieckojęzyczni są pilnie potrzebni na polskim rynku pracy, bo właśnie do jej instytucji co tydzień zgłaszają się firmy poszukujące pracowników z dobrą znajomością języka niemieckiego. „Niestety pani Ende musiała podkreślić, że ​​liczba uczniów uczących się w Polsce języka niemieckiego spada z powodu różnych decyzji państwa, co oznacza, że ​​nie można spełnić oczekiwań gospodarki”, mówi Rafał Bartek.

 

Foto: privat

 

Po przedstawieniu przez stronę polonijną swojej sytuacji i oczekiwań, członkowie grupy parlamentarnej omówili sytuację nauczania obu języków w Niemczech i Polsce. Spotkanie zakończyło się wspólnym, choć nie zapisanym na piśmie apelem, że oba rządy są teraz zobowiązane do podjęcia dialogu na temat nauczania języka niemieckiego w Polsce i jak najszybszego znalezienia rozwiązania w celu położenia kresu dyskryminacji mniejszości niemieckiej.

 

Skip to content