SPD po stronie mniejszości niemieckiej w Polsce

SPD po stronie mniejszości niemieckiej w Polsce

W miniony piątek (17. grudnia 2021) Dietmar Nietan (SPD) wystosował w imieniu zarządu federalnego partii SPD pismo skierowane do przewodniczącego Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckiej (AGDM), Bernarda Gaidy, zapewniające w swej treści dalszą, aktywną pracę rządu federalnego na rzecz mniejszości niemieckiej. SPD z zaniepokojeniem obserwuje sytuację, w jakiej w chwili obecnej znajduje się mniejszość niemiecka w Polsce. Fragmenty listu w tłumaczeniu na j. polski prezentujemy poniżej; z pełną jego treścią (w j. niemieckim) zapoznać się można TUTAJ.

Szanowny Panie Gaida,

(…) Wsparcie mniejszości niemieckich za granicą pozostaje dla SPD ważną kwestią. Dlatego chciałbym podziękować za cenną pracę Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM).

To dla nas oczywiste, że ochrona demokracji, praworządności i wolności w Europie jest podstawą jej zjednoczonej przyszłości. Fundament ten obejmuje szczególnie ochronę i wsparcie mniejszości narodowych w całej Europie. Niestety jednak, ponieważ cały czas nie jest to jeszcze oczywiste, aktywnie opowiadamy się za obroną i dalszym rozwojem ochrony mniejszości na szczeblu europejskim. W tym celu nadal angażujemy się w dwustronną wymianę z odpowiednimi krajami.

W umowie koalicyjnej z Bündnis 90/Die Grünen i FDP wyraźnie opowiedzieliśmy się za inicjatywą obywatelską „Minority SafePack”, którą przyszły rząd federalny kierowany przez SPD będzie proaktywnie wspierać i wdrażać w Niemczech.

Oznacza to również, że rozbudowujemy projekty na rzecz zachowania i rozwoju mniejszości, ich języków i kultury, gdyż nabycie języka niemieckiego jest niezbędne dla zachowania i wzmocnienia kultury i tożsamości mniejszości niemieckich. (…)

Jak państwo wiedzą, Nancy Faeser jest socjaldemokratką i pierwszą kobietą stojącą na czele Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zarówno dla pani Faeser jak i dla całej SPD kontynuacja pracy na rzecz i razem z mniejszościami niemieckimi ma duże znaczenie. Dlatego też w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nadal chcemy wspierać mniejszości niemieckie w Europie i poza nią. Obejmuje to również zachowanie stanowiska pełnomocnika rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni działaniami niektórych posłów na Sejm RP przeciwko odpowiedniemu wsparciu dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Dlatego zapewniam Pana, że mniejszość niemiecka w Polsce może liczyć na nasze wsparcie. 

Z pozdrowieniami
Dietmar Nietan

Skip to content