Opole, dnia 10 marca 2020 r. L.dz.: 325/III/2020 Jego Ekscelencja Abp. Wiktor Skworc Czcigodny Księże Arcybiskupie! W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zawarcia umowy pomiędzy Archidiecezją Katowicką a Ministrem Kultury, Urzędem Marszałkowskim oraz Samorządem Miasta Katowice, w wyniku której w podziemiach Katedry Archidiecezjalnej w Katowicach ma powstać Panteon Górnośląski zwracamy się w imieniu społeczności Mniejszości Niemieckiej zrzeszonej w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce do księdza Arcybiskupa chcąc wyrazić […]

Zobacz więcej