Spotkanie autorskie „Śląsk – historia, krajobrazy, kultura” – rozmowa z Roswithą Schieb, autorką albumu oraz tłumaczką Beatą Kozak 5 sierpnia 2022 r. (piątek), godz. 17:00 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, ul. Minorytów 4   Z okazji wydania przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej polskojęzycznej wersji albumu Roswithy Schieb “Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur”, zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na spotkanie z jego autorką oraz tłumaczką Beatą […]

Zobacz więcej