Akademiezentrum Sakelmark zaprasza na 3-dniowe seminarium na temat: Europejska Karta Językowa w praktyce – przykład pogranicza niemiecko-duńskiego. Jak państwa i ludzie obchodzą się z językami mniejszości? Jaka jest obecna sytuacja mniejszości w Europie? I co właściwie robi Europa? Te i inne pytania uczestnicy seminarium opracują, zbadają i omówią: podczas warsztatów oraz w trakcie odwiedzin na niemiecko-duńskim pograniczu jak w miejscu modelowym. Nie zabraknie również programu kulturalnego: koncertu i pokazu filmowego. Program zamkną […]

Zobacz więcej