Martin Waclawczyk

Sytuacja mniejszości białoruskiej w Polsce

Sytuacja mniejszości białoruskiej w Polsce

Od listopada 2022 roku przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Ministerstwu Edukacji i Nauki wywierają naciski na najważniejszych instytucje edukacyjne białoruskiej mniejszości w Polsce, a są to II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Forsowana jest nowa interpretacja prawa, które nie przeszkadzało funkcjonowaniu placówek kilkadziesiąt lat. Wymaga się zmian w statucie, aby nie wszyscy uczniowie byliby objęci nauczaniem […]

Zobacz więcej
Zjazd delegatów przeciwko dyskryminacji

Zjazd delegatów przeciwko dyskryminacji

Z problemem dyskryminacji tysięcy dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej zmaga się Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) od 4 lutego 2022, kiedy to minister edukacji Czarnek wydał pierwsze z dwóch rozporządzeń, które uderzyły zarówno w nauczycieli, jak i rodziców, ale przede wszystkim w dzieci. Przewodniczący Związku Rafał Bartek w swoim przemówieniu podczas 54. Zjazd Delegatów ZNSSK, dziękował samorządom, które zareagowały pozytywnie na apele dotkniętych dyskryminacją dzieci […]

Zobacz więcej
54. Zjazd Delegatów ZNSSK

54. Zjazd Delegatów ZNSSK

19 maja 2023 roku na Górze Świętej Anny obradował 54. Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK). Na spotkanie przybyli delegaci z całej Polski, ze Śląska, Warmii i Mazur oraz z Pomorza. Głównym tematem spotkania była postępująca dyskryminacja mniejszości niemieckiej. W spotkaniu wzięło udział łącznie 31 delegatów , a także goście tacy jak: Peter Herr, Konsul RFN w Opolu, Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek (będąca […]

Zobacz więcej
Pielgrzymka na Górę Świętej Anny  – zaproszenie

Pielgrzymka na Górę Świętej Anny – zaproszenie

Już dziś pragniemy Was zaprosić na tegoroczną pielgrzymkę na Górę Świętej Anny, której przewodniczył będzie biskup opolski Andrzej Czaja i jego gość biskupa Erfurtu dr Ullricha Neymeyera. Pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 10.00 dnia 4. czerwca 2023 r. godziną modlitwy i pamięci, a następnie o godz. 11.00 zostanie odprawiona msza święta. Pielgrzymce towarzyszyć będzie organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe – Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023. […]

Zobacz więcej
ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KONFERENCJĘ ,,GRANICA POLSKO-NIEMIECKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM” !

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KONFERENCJĘ ,,GRANICA POLSKO-NIEMIECKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM” !

Serdecznie Państwa zapraszamy na: Konferencję ,,Granica polsko-niemiecka w okresie międzywojennym” Dom Pielgrzyma – Góra św. Anny Moderacja: Krzysztof Wysdak 19 maja 2023 r. (piątek) 17:00 – 17:15 rozpoczęcie 17:15 – 18:30 Zapomniana granica polsko-niemiecka? Poszukiwanie śladów z okresu międzywojennego od Górnego Śląska po Bałtyk – prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast. 18:30 – 19:25 Pierwsza Tragedia Górnośląska? Migracje – mniejszości – system wersalski – dr Bernard Linek […]

Zobacz więcej
Dlaczego potrzebujemy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości – Apel do gmin

Dlaczego potrzebujemy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości – Apel do gmin

„Poszanowanie różnorodności językowej jest podstawową wartością UE„. Wielojęzyczność – ważne hasło w polityce językowej Unii Europejskiej – ma wartość ideową. Ucząc się bowiem języka obcego, dążymy do zrozumienia innych, a tym samym budujemy mosty między sobą, co z kolei przyczynia się do pokojowego współistnienia państw w Europie. Wielojęzyczność przynosi jednak korzyści także i konkretnej osobie, której dotyczy: znajomość języków przyczynia się do jej rozwoju osobistego, poszerza jej […]

Zobacz więcej
„Polskie ślady w Niemczech” – spotkanie autorskie i prezentacja książki

„Polskie ślady w Niemczech” – spotkanie autorskie i prezentacja książki

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie autorskie i prezentację książki „Polskie ślady w Niemczech”, które odbędzie się dnia 18.04.2023 r. godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu ul. Minorytów 4. Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy […]

Zobacz więcej
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Wir wünschen Ihnen ein friedliches und gesegnetes Osterfest. Möge die bevorstehende Osterzeit uns von Einsamkeit, Schwäche und Verzweiflung befreien und uns in Richtung Stärke, Schönheit und Glück führen. *** Życzymy spokojnych oraz błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech zbliżający się czas Wielkiej Nocy wyzwoli nas od samotności, słabości i rozpaczy, a doprowadzi do siły, piękna i szczęścia.   Rafał Bartek Vorstand und Mitarbeiter des Verbandes […]

Zobacz więcej
Konkurs Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu

Konkurs Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu ogłasza konkurs na prezentację przykładów polsko-niemieckiego dobrego sąsiedztwa. Szanowni Państwo, po udanej kampanii prezentującej polsko-niemieckie projekty gospodarcze w tym roku chcielibyśmy zaprezentować interesujące przykłady polsko- niemieckiego dobrego sąsiedztwa: partnerstwa między miastami, szkołami, uniwersytetami, firmami itp. ze wszystkimi ich obliczami, takimi jak wymiana młodzieży, wymiana praktykantów, wspólne działania, wizyty, festiwale oraz projekty, które pokazują, że nasze dobrosąsiedztwo jest dzisiaj już normą i codziennością. Projekty […]

Zobacz więcej
Skip to content