Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych organizowany jest przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej od 1992 roku. Jego głównym celem jest integracja różnych grup mniejszości narodowych i etnicznych oraz prezentacja ich twórczości artystycznej i kulturalnej. Coroczne spotkania przyczyniają się do budowania współpracy i zrozumienia między mniejszościami. Za każdym razem w spotkaniu uczestniczą nowe grupy z różnych regionów kraju. Otwarty charakter spotkania sprzyja zainteresowaniu innych kulturą i działalnością mniejszości, które z kolei mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku kulturalnego. Udział w festiwalu wzbudza poczucie tolerancji, szacunku, a nawet podziwu wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Ich przedstawiciele mają możliwość przedyskutowania kwestii dotyczących funkcjonowania poszczególnych organizacji. Bogactwo kulturowe prezentowane podczas wydarzenia ukazuje wyjątkowość wielokulturowej, a także religijnej różnorodności, jaką niesie ze sobą obecność mniejszości narodowych w Polsce. W poprzednich latach w Dniu Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczyli  przedstawicieli mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, karaimskiej, tatarskiej, łemkowskiej, kaszubskiej, a także członkowie mniejszości romskiej.

Zaproszenie oraz program wydarzenia znajdziecie Państwo w załączniku:

Zaproszenie i program dnia mniejszości narodowych i etnicznych 2023

 

Projekt jest finansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Bawarskie Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych, Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Miasta Allenstein w Gelsenkirchen, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

 

Zachęcamy rówież do śledzenia Olsztyńskiego Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej na Facebooku.

 

Skip to content