Europejski Dzień Języków w Niemieckim Towarzystwie Oświatowym

Europejski Dzień Języków w Niemieckim Towarzystwie Oświatowym

Serdecznie Państwa zapraszamy na Europejski Dzień Języków w Niemieckim Towarzystwie Oświatowym, który odbędzie się 27 września 2023r. w godzinach *13.00- 13.45 oraz 14.00- 14.45 (*do wyboru) przy ul. M. Konopnickiej 6, – IV piętro, w Opolu.

Spotkanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:     

z Ryszardem Gallą – posłem na Sejm RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej, pełniącym m.in funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

z Krzysztofem Gracą – kandydatem na posła Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka, pracującym w transporcie międzynarodowym ponadgabarytowym. Zapalony muzyk, śpiewał w zespole Rock’n’rollowym oraz w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej. Reprezentował region w telewizyjnych programach muzycznych.

 

Zgłoszenia grup uczniów wraz z opiekunami telefonicznie 77 413 09 78 bądź pisemnie na adres:  dbg.nto@gmail.com

Z A P R A S Z A M Y

Skip to content