Kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiły program dla kobiet

Kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiły program dla kobiet od lewej Zuzanna Donath-Kasiura, Sylwia Kus, Edyta Gola, Aneta Langer

Wyrównanie szans ekonomicznych, poprawa dostępności badań i opieki zdrowotnej kobiet, szczególnie kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, wsparcie rozwoju kobiet – to założenia programowe, które przedstawiły kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka.  

Program KWW Mniejszość Niemiecka zakłada działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym m. in. kwestii prawa do równych wynagrodzeń, zapobiegania wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci, dostępności i finansowania badań, sprawowania opieki nad dziećmi.

Jak mówiła Zuzanna Donath-Kasiura:

My, kobiety, udowadniamy sobie i innym, że można po gospodarsku rozwiązywać problemy i pracować dla wspólnego dobra – aby w naszym Heimacie – w naszych wioskach, miasteczkach i miastach żyło się lepiej – wszędzie nas pełno – w kołach DFK, w odnowie wsi, w OSP, w kołach śląskich kobiet wiejskich i w radach parafialnych i radach rodziców. Ale chociaż stanowimy 51 % społeczeństwa, a w naszym województwie 52% to według raportu GLOBAL GENDER GAP REPORT opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse, my kobiety żyjące w Europie środkowo wschodniej osiągniemy w 2128 roku.  My nie chcemy czekać ponad 100 lat! Chcemy działać, aby wyrównać nasze szanse ekonomiczne umożliwić osiągnięcia edukacyjne, poprawić dostępność badań i opieki zdrowotnej i zwiększyć udział w polityce.

Sylwia Kus:

Chcemy skupiać się na kwestiach m.in. prawa do równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn wykonujących te same obowiązki, równego traktowania w postępowaniach awansowych czy równego dostępu do szkoleń i umożliwienia rozwoju zawodowego, zapobieganiu wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci czy wykluczeniu spowodowanym sprawowaniem opieki nad dziećmi. Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec kobiet powinno być m.in. zapewnienie pełnej dostępności i finansowania badań, zwłaszcza w okresie ciąży. Wiemy też, że wiele pań chce łączyć życie rodzinne z zawodowym. Dlatego będziemy wspierać i podejmować inicjatywy, których celem jest wzmocnienie kobiet na rynku pracy – zarówno tych, które na niego dopiero wchodzą, jak i tych, które wracają do aktywności np. po okresie urlopu macierzyńskiego. Takie inicjatywy mogą dotyczyć zarówno większej dostępności szkoleń przygotowujących do konkretnych ról zawodowych, jak i zapewnienia dostępności opieki nad dziećmi, zwłaszcza w małych, lokalnych społecznościach, np. w żłobkach, przedszkolach czy klubach malucha.

Edyta Gola:

Organizacje mniejszości niemieckiej, której członkowie tworzą KWW MN, w ogromnej mierze tworzone są właśnie przez kobiety. To one są siłą napędową naszej działalności, profesjonalizują nasze działania, zapewniają ich ciągłość i wnoszą w nie szczególny, prospołeczny wymiar. Dlatego od lat zachęcamy nasze działaczki do czynnego uczestnictwa w procesie wyborczym i jesteśmy dumni, że wiele z nich ten wspólny wysiłek podejmuje. Mocno wsłuchujemy się też w głos naszych aktywistek i działaczek, które nie decydują się na to, by kandydować. Ich wysokie kompetencje, duża aktywność, wrażliwość i dobre rozeznanie w potrzebach ludzkich są dla KWW MN cennym głosem doradczym, z którego czerpiemy. Dumni jesteśmy też z tego, że na liście kandydatów do Sejmu KWW MN kobiety stanowią połowę i są to kandydatki mające specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Aneta Langer:

Szanujemy jednak także wybory tych kobiet, które decydują się poświęcić swoje talenty i pracę na rzecz rodzin i lokalnych społeczności. Jednocześnie widzimy potrzebę, by inwestować w to, co może urozmaicić im czas i pozwolić rozwijać swoje pasje albo wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Dlatego chcemy zainicjować działania dotyczące organizacji w lokalnych społecznościach szkoleń i warsztatów. Ich tematyka powinna być zgodna z potrzebami, a może dotyczyć np. szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, szkoleń językowych czy organizacji warsztatów tematycznych z zakresu florystyki, kosmetologii, pracy projektowej, itp. 

 

Materiał jest sfinansowany i przesłany przez KWW Mniejszość Niemiecka.

Skip to content