Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Minderheit, AGDM) została założona w 1991 roku z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI). AGDM jednoczy wszystkie stowarzyszenia mniejszości niemieckich, które zjednoczone są w FUEN – organizacji parasolowej mniejszości autochtonicznych w Europie.

AGDM przedstawia się następującymi słowami:

“Grupa robocza jest nieformalnym gremium, które umożliwia wymianę i współpracę stowarzyszeń. Coroczne spotkanie służy bezpośredniemu spotkaniu podmiotów i artykułowaniu ich potrzeb. Odwiedzanie lokalnych mniejszości i/lub zajmowanie się konkretnymi tematami daje dodatkowe i nowe impulsy do własnej pracy. Doroczna konferencja wykorzystywana jest również do nawiązywania dialogu z decydentami politycznymi. Spotkanie służy również promocji młodych talentów. Niezależnie od różnorodności mniejszości niemieckich Grupa Robocza postrzega siebie jako wspólnotę solidarności”.

Mniejszości niemieckie występują w sumie w 27 krajach Europy:

w Armenii, Azerbejdżanie, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Danii, Estonii, Francji, Gruzji, we Włoszech, Kazachstanie, Kirgistanie, Chorwacji, Łotwie, Litwie, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czechach, Tadżykistanie, Ukrainie, na Węgrzech, w Uzbekistanie i na Białorusi.

Więcej o działalności AGDM można dowiedzieć się na jej stronie internetowej TUTAJ