Gespräch

“Mniejszość niemiecka jest w Polsce otwarcie dyskryminowana” – rozmowa DIALOG-u z Rafałem Bartkiem

“Mniejszość niemiecka jest w Polsce otwarcie dyskryminowana” – rozmowa DIALOG-u z Rafałem Bartkiem

“Do dzisiaj trudno nam (…) skomentować [częściowe zmniejszenie środków z polskiego budżetu przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości]. Członkowie mniejszości niemieckiej byli i do dzisiaj są lojalnymi obywatelami państwa polskiego. Poza tym nikt bezpośrednio nam nie zarzuca, że zrobiliśmy coś źle. Rządowi niemieckiemu postawiono zarzut, że zrobił coś niewłaściwego względem nauki języka polskiego w Niemczech. Poszkodowanymi jesteśmy jednak my, a ostatnia akcja dyskryminacyjna – gdyż tylko w ten sposób […]

Zobacz więcej
Polityka wobec mniejszości jest polityką pokoju

Polityka wobec mniejszości jest polityką pokoju

“Mniejszości niemieckie są ważnym partnerem do kontaktów dla wielu odpowiedzialnych osób w polityce, biznesie i społeczeństwie. Dzięki asertywnej i zaangażowanej obronie swoich interesów są wszędzie rozpoznawane i w ten sposób ułatwiają i pogłębiają różnorodne kontakty osobiste i zinstytucjonalizowane. Społeczeństwo staje się obecnie coraz bardziej świadome, że polityka wobec mniejszości jest zasadniczo również polityką pokojową. Od czasu wojny na Ukrainie to przesłanie jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek.” Rozmowa z Natalie Pawlik, […]

Zobacz więcej
Skip to content