krytyka

Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

14 lutego br. opublikowana została opinia ekspercka w sprawie zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Opinię przygotował prof. Grzegorz Janusz z UMCS w Lublinie. W opinii czytamy m.in.: Mimo, że formalnie wniesiona poprawka dotyczyła ogólnie obniżenia o kwotę 39 800 tys. zł subwencji oświatowej dla samorządów i nie określała języka mniejszości, który miał zostać objęty […]

Zobacz więcej
Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

14 lutego br. opublikowana została opinia ekspercka w sprawie zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Opinię przygotował prof. Grzegorz Janusz z UMCS w Lublinie. W opinii czytamy m.in.: Mimo, że formalnie wniesiona poprawka dotyczyła ogólnie obniżenia o kwotę 39 800 tys. zł subwencji oświatowej dla samorządów i nie określała języka mniejszości, który miał zostać objęty […]

Zobacz więcej
Skip to content