Organizacjom pozarządowym działającym w woj. Opolskim przypominamy o możliwości składania ofert w trybie pozakonkursowym (19a). W ramach tego działania można składać oferty na zadanie 4.1 z zestawienia priorytetowych zadań publicznych na rok 2022 z Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego: Zadanie 4.1 Nazwa zadania: Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych […]

Zobacz więcej