Nie można wyobrazić sobie przyszłości mniejszości niemieckiej bez dzieci i młodzieży – to w niej spoczywa kreowanie społeczeństwa dziś i jutro. To w młodzieży jest również potencjał, talenty, wiedza i umiejętności, umożliwiające każdej mniejszości rozwój i ciągłość.

Praca z młodzieżą środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce ma na celu dotarcie do dzieci, młodzieży i młodych rodzin poprzez aktywne działanie i wsparcie. Znając ich potrzeby chcemy zaoferować możliwości, sugestie, ale także wsparcie ich samorozwoju w dziedzinie tożsamości, języka i kultury.

Podstawowym celem pracy z młodzieżą w Polsce jest włączenie młodych ludzi do struktur mniejszościowych tak, aby mogli oni identyfikować się z niemieckim językiem, kulturą i historią, ale też i tak, by chcieli się w nie aktywnie zaangażować. W tym celu opracowano m.in. koncept dla młodzieży mniejszości niemieckiej w Polsce.

Dokument można pobrać w pliku poniżej [dokument w j. niemieckim]:

Jugendkonzept für Polen {PDF}