Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) jest główną reprezentatywną i największą organizacją parasolową autochtonicznych mniejszości narodowych, narodowości i wspólnot językowych Europy. Obecnie zrzesza ponad 100 organizacji członkowskich z 35 krajów europejskich. Co roku dołączają do niej nowi członkowie.

FUEN tworzy wspólnotę wzajemnego wsparcia; reprezentuje interesy mniejszości europejskich na szczeblu regionalnym, krajowym, a w szczególności europejskim.

Od kongresu FUEN w 2016 r. prezydium kieruje Loránt Vincze, członek społeczności węgierskiej w Rumunii.

Więcej informacji o FUEN znaleźć można na jej stronie internetowej TUTAJ