List przewodniczącego ZNSSK w Polsce do Pierwszej Damy

List przewodniczącego ZNSSK w Polsce do Pierwszej Damy

 

W związku z wejściem w życie rozporządzeniem Ministra Edukacji o ograniczeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz bezskutecznymi staraniami o cofnięcie rozporządzenia przewodniczący ZNSSK w Polsce wystosował oficjalny list do Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej, pani Agaty Kornhauser-Dudy. List wysłany został 20 września 2022; do dziś jednak nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Pełną treść listu prezentujemy poniżej:

 

Pani
Agata Kornhauser-Duda
Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Wiejska 10
00-902 Warszawa

 

Szanowna Pani,

piszę do Pani jako przewodniczący Mniejszości Niemieckiej w Polsce i obywatel Rzeczpospolitej Polski, bardzo zaniepokojony aktualną sytuacją polityczną w Polsce w odniesieniu do środowisk mniejszości narodowych i etnicznych.

4 lutego br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wprowadził systemową dyskryminację dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce, która formalnie wynika z tego Rozporządzenia, gdzie czytamy, że tylko w przypadku dzieci tejże mniejszości ilość godzin nauki języka zostanie zmniejszona z 3 do 1.

Po tym, jak wszelkie próby interwencji ze strony naszego środowiska mniejszościowego zawiodły, ja oraz drugi przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej w Polsce z dniem 1 kwietnia zawiesiliśmy nasz udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Nie była to dla nas prosta decyzja.  Zasiadam w tej Komisji od momentu jej powstania w 2005 r., a sama Komisja stanowiła do tej pory jedyną formę bieżącego dialogu pomiędzy mniejszościami, a rządem. Niestety, w całym procesie wprowadzania dyskryminujących przepisów, Komisja została całkowicie pominięta. Jako wyraz solidarności z naszym środowiskiem 1 czerwca br. swój udział w pracach Komisji zawiesiło kolejnych 12 członków Komisji, reprezentujących różne mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce. W ten sposób aktualnie spośród 20 członków Komisji, 14 postanowiło zawiesić swój udział w jej pracach. Jest to wyraz swego rodzaju „desperacji” i „niemocy” wobec faktu zaistnienia sytuacji, która nigdy nie miała miejsca w wolnej Polsce po 1989 r., gdzie jedno środowisko jest traktowane gorzej od innych środowisk, tylko i wyłącznie ze względu na swe pochodzenie narodowe.

1 września przepisy ostatecznie weszły w życie, a setki nauczycieli germanistów, albo straciło pracę, albo zostało w szkołach, ale wykonuje już inne zajęcia. Komisja Wspólna nie pracuje, a środowiska mniejszościowe z coraz większą niepewnością patrzą w swoją przyszłość. Przeraża nas brak jakiegokolwiek dialogu oraz brak prób wyjścia z zaistniałej sytuacji. Czy naprawdę z dnia na dzień, ze względu na doraźne cele polityczne, staliśmy się obywatelami drugiej kategorii? Obywatelami, których zaangażowanie i praca na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej jest mniej warta? Obywatelami, których dzieciom zabiera się szansę na naukę języka ojczystego w takim samym wymiarze, w jakim uczą się dzieci innych mniejszości w Polsce?

Dlatego pozwalam się zwrócić do Pani, jaki Pierwszej Damy, ale też jako nauczycielki germanistki, która z pewnością wie, jak ważne jest to, aby uczyć w dzisiejszych czasach nie tylko drugiego języka, ale i drugiej kultury, z prośbą o wsparcie. Pani wie najlepiej, jako nauczycielka i jako matka, jak krzywdzące dla dzieci jest nierówne traktowanie. A taki proceder ma miejsce teraz w naszych szkołach- w szkołach europejskich XXI w. Nie ma na to naszej zgody i moralnego przyzwolenia. Bo przecież, jak to zwykł mawiać Arcybiskup Nossol: „…inność nie jest równoznaczna z obcością. Innością można się wzajemnie ubogacić. Dzięki inności można się wzajemnie obdarzać darami.”

Proszę więc, zarówno w imieniu mojego środowiska jak również zatroskany o inne środowiska mniejszościowe w Polsce, o podjęcie rzeczywistego dialogu z tymi środowiskami.

Bardzo liczymy na Pani wsparcie, bo jestem przekonany, że tak naprawdę marginalizacja tych i tak już niewielkich społeczności, nie leży w interesie Polski.

 

Z wyrazami szacunku
Rafał Bartek
przewodniczący ZNSSK w Polsce

 

List przewodniczącego ZNSSK w oryginalnej formie znaleźć można TUTAJ.

 

 

Skip to content