Elisabeth Kwapis: Przynieśli nam wolność (autobiografia)

Elisabeth Kwapis: Przynieśli nam wolność (autobiografia)

W ramach serii “Mała biblioteka VdG” ukazała się w tym roku książka “Przynieśli nam wolność” – autobiografia Elisabeth Kwapis, przedstawiacącej jej wspomnienia z okresu powojennego i opowiadającej o doświadczeniach w komunistycznych obozach.

Losy ludności Górnego Śląska przyznającej się do swojej niemieckości i zbrodnie popełniane na tej ludności wciąż pozostają znane jedynie wąskiej grupie zainteresowanych, na co miała wpływ cenzura z czasów PRL, a także późniejsze trudności w rozliczaniu przeszłości – część odbiorców błędnie odbierała opis cierpień ludności niemieckiej w czasach komunizmu jako próbę pomniejszania zbrodni narodowosocjalistycznych. Temat ten wciąż rodzi niepotrzebne emocje. Z tych powodów brakuje literatury obozowej, która przedstawiałaby świadectwa osób poczuwających się do niemieckości. Nie mieliśmy dotąd okazji zobaczyć ich oczami życia tych osób w więzieniach i obozach pracy przymusowej w powojennej Polsce tworzonych przez komunistyczny aparat przymusu. Podobnie nieznane były doświadczenia ludności optującej za Niemcami na wschodnich terenach Górnego Śląska włączonych w 1922 roku do państwa polskiego.

Opisane przez Elisabeth Kwapis wydarzenia są prawdziwe, a miejsca, osoby istniały lub wciąż istnieją. (…) Autobiografię Elisabeth Kwapis należy traktować jako świadectwo, które wytrzymuje próbę czasu, i próbę dokumentów zachowanych w archiwach. (Nota od tłumacza).

Elisabeth Kwapis: Przynieśli nam wolność (Opole 2021)
Wydawca: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Redakcja i korekta: Magdalena Pache (wersja polska)
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Waldemar Gielzok
Opracowanie graficzne, skład i druk: ART-GRAPH Jerzy Grycz

Druk publikacji zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Publikację można nabyć w siedzibie ZNSSK w Polsce; istnieje również możliwość otrzymania jej drogą pocztową.
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi publikacjami w Małej biblioteki VdG TUTAJ.

Skip to content