Podsumowanie najważniejszych wydarzeń VDG w roku 2022

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń VDG w roku 2022

1. VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej

Ponad 450 artystów na scenie i ponad 3,5 tys. uczestników z Polski, Niemiec i innych krajów: za nami VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej, największa cykliczna impreza mniejszości niemieckiej w Polsce.

Więcej informacji: https://vdg.pl/de/kulturfestival-der-deutschen-minderheit/ / https://wochenblatt.pl/kulturfestival-in-breslau/

2. 53 Zjazd Delegatów VdG w Polsce

28 maja delegaci Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce spotkali się na swoim 53. Zjeździe Delegatów. Oprócz dyskusji o minionym roku, w porządku obrad znalazły się wybory nowego zarządu oraz zmiany w statucie. Nowym Przewodniczącym VdG został Rafał Bartek. Delegaci głosowali również nad uchwałą dotyczącą sytuacji nauczania języka niemieckiego.

Więcej informacji: https://vdg.pl/53-zjazd-delegatow-znssk-w-polsce-apel-w-sprawie-jezyka-niemieckiego-nowe-organizacje-i-nowy-zarzad/ / https://wochenblatt.pl/pl/53-verbandsratssitzung-des-vdg/

3. Otwarcie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce

11 września 2022 roku w Opolu otwarto Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. Po ponad 10 latach od pojawienia się podczas obrad Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu idei o utworzeniu miejsca, w którym zostanie zaprezentowana historia niemieckiej społeczności i  zapisaniu jej we Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu z 2011 r., prace zostały ostatecznie zakończone.  Ta nowo utworzona instytucja ma dostarczyć nowych impulsów do zrozumienia wielokulturowości w kontekście edukacyjnym mniejszości niemieckiej i całego regionu.

Więcej informacji: https://vdg.pl/centrum-dokumentacyjno-wystawiennicze-niemcow-w-polsce-juz-otwarte/

4. Dyskryminacja mniejszości niemieckiej w Polsce

W dniu 4 lutego 2022 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, zmniejszające liczbę godzin nauczania niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do 1 godziny tygodniowo, z którego jednoznacznie wynika, że zmniejszenie subwencji na nauczanie języka mniejszościowego dotyczy wyłącznie nauczania języka mniejszości niemieckiej. ️Jest to jawny przykład dyskryminacji stojący w głębokiej sprzeczności z Konstytucją RP (art.32). Przedstawiciele mniejszości niemieckiej nie ustają w staraniach o jego wycofanie.

Więcej informacji: https://vdg.pl/category/polityka/

5. Dodatkowe 5 milionów Euro dla mniejszości niemieckiej w Polsce na rok 2023

Po sesji dostosowawczej komisji budżetowej niemieckiego Bundestagu uchwalono budżet federalny na 2023 rok. W związku z dyskryminującym zmniejszeniem liczby lekcji języka niemieckiego dla uczniów  mniejszości niemieckiej w polskich szkołach, na wsparcie językowe dla mniejszości niemieckiej w Polsce przeznaczono o 5 mln euro więcej.

Więcej informacji: https://wochenblatt.pl/pl/mehr-geld-fuer-die-deutsche-minderheit/

6. 30 lat BJDM – Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej obchodził w tym roku swoje 30. urodziny. W ostatnich miesiącach w związku z rocznicą odbyło się wiele wydarzeń. Punktem kulminacyjnym była jubileuszowa gala, która odbyła się 9 września we Wrocławiu. Członkowie, byli członkowie, przyjaciele i przedstawiciele instytucji partnerskich przybyli, aby pogratulować i wspólnie świętować.

Więcej informacji: https://wochenblatt.pl/pl/in-der-jugend-liegt-die-kraft/

7. Bernard Gaida wybrany na Wiceprzewodniczącego FUEN

W Berlinie obradowała Federacyjna Unia Europejskich Narodowości, która również skupiła się na temacie języka niemieckiego jako języka mniejszości w Polsce. Ponadto nowym wiceprezydentem FUEN został Bernard Gaida, do niedawna przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce.

Więcej informacji: http://wochenblatt.pl/pl/fuen-kongress-in-berlin/

8. Brązowy medal dla FC DFK Oberschlesien

Tego lata w austriackiej Karyntii odbyły się Mistrzostwa Europy Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Piłce Nożnej – Europeada. FC DFK Oberschlesien, reprezentujący mniejszość niemiecką w Polsce, zdobył na turnieju brązowy medal.

Więcej informacji: https://wochenblatt.pl/pl/der-appetit-waechst/

9. „Fit in Deutsch” są uczniowie projektu „Deutsch AG”

W Zielonej Górze, Katowicach i Opolu przystąpiło w tym roku 59 uczniów projektu „Deutsch AG” do egzaminu z języka niemieckiego „Fit in Deutsch”, który odbył się w ośrodkach egzaminacyjnych Goethe-Institut. W zależności od poziomu trudności mogli oni uzyskać certyfikat Goethego A1 lub A2 „Fit in Deutsch”. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: http://wochenblatt.pl/fit-in-deutsch/

10. Supereule.pl – nowy portal wspierający naukę języka niemieckiego

Mniejszość Niemiecka w Polsce uruchomiła nową platformę edukacyjną, na której informacje o możliwościach, sposobach i aspektach prawnych nauczania języka niemieckiego znajdą zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele.

Więcej informacji: https://supereule.pl/

11. Europejski Rok Młodzieży w mniejszości niemieckiej

Europejski Rok Młodzieży zbliża się do końca. W całej Unii Europejskiej, ale także w mniejszości niemieckiej, w tym roku skupiono się na młodzieży. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej również w tym roku z powodzeniem zrealizowały wiele projektów młodzieżowych. Tegoroczne Seminarium Śląskie, ELOm, Akademia, Jugendpunkt, Antidotum, Konferencja Młodzieżowa, Petry Slam – każdy z tych projektów opiera się na czymś innym, ale cel jest ten sam: zainteresować młodych ludzi mniejszością niemiecką.

Więcej informacji: https://wochenblatt.pl/pl/in-der-jugend-liegt-die-kraft/

 

 

Skip to content