FUEN

VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych 2023 – języki mniejszości mają wartość

VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych 2023 – języki mniejszości mają wartość

W dniach 1-2 grudnia 2023 r. w Opolu i Katowicach odbyło się VII Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych 2023. Tematy dyskusji skupiły się przede wszystkim na korzyściach płynących ze znajomości języka mniejszości na rynku pracy. „Języki mniejszości a rynek pracy – szanse i wyzwania?”, temu pytaniu poświęcono tegoroczne Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych, którego organizatorami byli Federacyjna Unia Europejskich Narodowości (FUEN) wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce […]

Zobacz więcej
Rezolucja FUEN przeciwko dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce

Rezolucja FUEN przeciwko dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce

Podczas Kongresu Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) w dniu 2 października 2022 r. w Berlinie delegaci organizacji członkowskich FUEN przyjęli następującą rezolucję: Rezolucja przeciwko ograniczeniu nauczania języka ojczystego i dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) jest zaniepokojona dwoma rozporządzeniami polskiego Ministra Edukacji i Nauki, które zostały wydane w 2022 roku i zatwierdzone przez Sejm RP: Za pomocą rozporządzenia z 4 […]

Zobacz więcej
Kongres FUEN w Berlinie

Kongres FUEN w Berlinie

Od 29 września do 2 października 2022 w Berlinie obradowała Federacyjna Unia Europejskich Narodowości (FUEN), która również skupiła się na temacie języka niemieckiego jako języka mniejszości w Polsce. Ponadto nowym wiceprezydentem FUEN został Bernard Gaida, do niedawna przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce. Loránt Vincze będzie kierował Federacyjną Unią Europejskich Narodowości (FUEN) przez kolejne trzy lata. Zgromadzenie Delegatów w sobotę ponownie wybrało urzędującego prezydenta, który kandydował […]

Zobacz więcej
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uczyń Europę lepszym miejscem dla mniejszości!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uczyń Europę lepszym miejscem dla mniejszości!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wspólny projekt Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej mający na celu wysłuchanie obywateli i zaangażowanie ich w kształtowanie przyszłości Europy. Instytucje europejskie zobowiązały się do słuchania Europejczyków i stosowania się do zaleceń konferencji. W celu wsparcia udziału mniejszości narodowych i językowych w Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz reprezentowania ich interesów, FUEN zorganizuje w marcu 2022 r. dwie konferencje: w Siedmiogrodzie w Rumunii i na niemiecko-duńskim obszarze przygranicznym: […]

Zobacz więcej
FUEN na rzecz Ukrainy: Pomóżcie, abyśmy mogli pomagać!

FUEN na rzecz Ukrainy: Pomóżcie, abyśmy mogli pomagać!

Wojna z dnia na dzień zmieniła życie ludzi w Ukrainie. Wszystkie narodowości Ukrainy cierpią z powodu rosyjskiej inwazji. Ich życie jest stale w niebezpieczeństwie, często jednak brakuje im najbardziej podstawowych rzeczy, potrzebnych do przetrwania: wody, jedzenia, ogrzewania czy elektryczności. Noce spędzają w kryjówkach, nierzadko w opłakanych warunkach. Bez pracy, bez szkoły, w niebezpieczeństwie. Ponad 1,5 miliona osób uciekło już z kraju, by znaleźć schronienie u sąsiadów. Większość jednak pozostaje. Jako największa […]

Zobacz więcej
Skip to content