W Dniu Nauczyciela

W Dniu Nauczyciela

Znajomość języków jest kluczową kompetencją społeczną, a dla środowisk mniejszościowych warunkiem przetrwania ich kultury i dziedzictwa (…). W szczególny sposób dziękuję nauczycielom i rodzicom, dla których język niemiecki ma wartość, którzy chcą go przekazywać kolejnym pokoleniom i mimo trudności zabiegają o jego przetrwanie.

Rafał Bartek, przewodniczący ZNSSK w Polsce w liście do dyrektorów szkół

Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Nauczyciela. Z tej okazji kierujemy słowa podziękowania do wszystkich nauczycieli za niestrudzone starania i wielkie zaangażowanie w przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy i w pielęgnowanie w nich wartości. W szczególny sposób chcielibyśmy podziękować tym z Was, którzy uczą języka niemieckiego jako języka mniejszości! Bez Was nasze wysiłki na rzecz ożywienia języka pochodzenia w kręgach mniejszości niemieckiej byłyby o wiele trudniejsze. Szczególnie w czasach, gdy liczba lekcji niemieckiego została ograniczona, a w rezultacie możliwości pracy nauczycieli stały się trudniejsze.

Tym bardziej więc, Drodzy Nauczyciele, dziękujemy Wam serdecznie. Życzymy Wam przy tym wszystkiego najlepszego!

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Skip to content