Mniejszości w dialogu. Cykl spotkań międzykulturowych: Łemkowie

Mniejszości w dialogu. Cykl spotkań międzykulturowych: Łemkowie

Dziennikarz, muzycy, malarka. Kaszubi nadłebscy / Słowińcy, Łemkowie, Żydzi – zapraszamy na spotkania z niezwykłymi osobowościami, reprezentującymi mniejszości narodowe, etniczne, kulturowe i religijne. Nasi goście opowiedzą o swojej kulturze, dziedzictwie i tradycjach oraz zaprezentują własną twórczość. Przed nami drugie, realizowane w ramach cyklu spotkanie.

Do głównych zadań Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce należy przybliżenie historii i współczesności mniejszości niemieckiej poprzez m. in. muzealną prezentację i dokumentację działalności tej społeczności. Ponadto Centrum promuje wartość wielokulturowości, postaw tolerancji, zrozumienia oraz wzajemnego szacunku. Pragniemy też stworzyć platformę dialogu z przedstawicielami i instytucjami innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie.

Do 1945 r. Łemkowie zamieszkiwali tereny Beskidu Niskiego oraz zachodnich krańców Bieszczad i wschodnich Beskidu Sądeckiego. W Polsce Ludowej tysiące Łemków zostało przesiedlonych albo na teren Związku Radzieckiego, albo na tak zwane Ziemie Odzyskane. Dziś stanowią – obok Karaimów, Tatarów i Romów – prawnie uznaną mniejszość etniczną. O tym widzą swoje miejsce i znaczenie w polskim społeczeństwie opowiedzą goście naszego drugiego spotkania – Gosza i Marek Tutko.

Jako pianista jazzowy i kompozytor Marek Tutko nadaje wraz z grupą Re-Karpaty tradycyjnej muzyce łemkowskiej nowoczesne, jazzowe brzemiennie. Usłyszeć je można na debiutanckiej płycie zespołu „W jaworowym lesie” (2022) i na żywo podczas naszego spotkania.

Na pytanie, skąd wziął się pomysł założenia zespołu, Gosza Tutko odpowiada: „Z potrzeby serca. […] Oboje pochodzimy ze środowisk ludowych, a jazz był i jest nam bardzo bliski. Już to w nas grało, było połączone w środku, więc trzeba było tylko usłyszeć, jak to brzmi.”

Spotkanie z Goszą i Markiem Tutko to drugie z cyklu, organizowanego w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce. Zuzanna Herud, pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości, która będzie moderatorką wydarzenia, z naszymi gośćmi z pewnością znajdzie wspólny język – w wolnej chwili również poświęca się muzyce, która jest jej wielką pasją. Zapraszamy serdecznie 21 kwietnia 2023 o godz. 17:00 do siedziby Centrum przy ul. Szpitalnej 11 w Opolu.

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim. Liczba miejsc jest ograniczona; uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci przybycia mailowo cdwbp@cdwbp.opole.pl lub telefonicznie: +48 77 407 50 12.

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Mniejszości w dialogu. Cykl spotkań międzykulturowych” odbędzie się 13 czerwca 2023 r. Naszemu trzeciemu gościowi towarzyszyć będzie malarstwo. Więcej informacji wkrótce! Jesteśmy na Facebooku (CDWBP) i Instagramie (CDWBP_DAZ).

Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce podjęło działalność 11 września 2022 roku. Jego głównymi zadaniami są informowanie o historii i teraźniejszości społeczności niemieckiej w Polsce oraz gromadzenie materiałów dokumentujących aktualne działania i inicjatywy mniejszości niemieckiej.

Projekt “Mniejszości w dialogu. Cykl spotkań międzykulturowych” finansowany jest przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa, Institut für Auslandsbeziehungen) z budżetu Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland) za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Skip to content