Przyjęta nowa strategia rozwoju mniejszości niemieckiej

Przyjęta nowa strategia rozwoju mniejszości niemieckiej

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu VdG w dniu 23 stycznia 2023 roku Zarząd przyjął Strategię Rozwoju Mniejszości Niemieckiej w Polsce na lata 2023-2027. Pierwotny dokument został przygotowany przez Związek i jego członków już w 2016 roku. W 2022 roku postanowiono zaktualizować strategię na lata 2016-2021 i odpowiednio ją zweryfikować. Ewaluacja poprzedniej strategii pokazała, że wiele zamierzonych celów udało nam się w całości lub po części zrealizować, z drugiej strony wiele wyzwań, wiele celów nie straciło na aktualności. Podczas warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji Mniejszości Niemieckiej w ubiegłym roku, wypracowano nowe i zaktualizowano stare cele na najbliższe lata. Niezmiennie stałej pracy wymaga kwestia nauczania, przekazywania i pielęgnowania języka niemieckiego, praca z młodzieżą, zachowanie tożsamości i pamięci historycznej, a także wsparcie i rozwój organizacji Mniejszości Niemieckiej.

Skip to content