Językowy obóz letni 2022

Językowy obóz letni 2022 Sprachcamp 2022 / Obóz letni 2022

Zapraszamy do udziału w obozie językowym! Celem projektu, który jest prowadzony w formie obozu, jest zachęcenie młodzieży mniejszości niemieckiej w wieku od 14 do 18 lat do swobodniejszego i bardziej biegłego posługiwania się językiem niemieckim. Przez cały tydzień (14-21 sierpnia) w okolicach Jeziora Turawskiego młodzież będzie doskonalić znajomość języka niemieckiego poprzez udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez osoby z Niemiec. Oprócz poprawy umiejętności językowych młodzi ludzie lepiej poznają swoje mocne i słabe strony, nabiorą pewności siebie, nauczą się skutecznej współpracy w grupie i dowiedzą się, co oznacza zaangażowanie społeczne.

Wkład własny wynosi tylko 400 zł. Zgłoszenia można dokonać do 5 czerwca 2022 r., klikając na link do formularza. https://forms.gle/ERYjbgSLjpC2ju5w9

Źródło: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Skip to content