Kamień węgielny pod Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce w Opolu

Kamień węgielny pod Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce w Opolu

Po 10 latach od pojawienia się podczas obrad Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu idei o utworzeniu miejsca, w którym zostanie zaprezentowana historia niemieckiej społeczności i zapisaniu jej we Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu z 2011 r., rozpoczynają się długo wyczekiwane prace nad utworzeniem Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce.

W dniu dzisiejszym (23 czerwca) podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Andrzeja Bułę, Marszałka Województwa Opolskiego i Zbigniew Kubalańcę, Wicemarszałka Województwa Opolskiego oraz Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce reprezentowanym przez Bernarda Gaidę, Przewodniczącego Zarządu Związku i Rafała Bartka, Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku.

Dostrzegając potencjał i korzyści płynące z promowania, zachowania i rozwoju wielokulturowości, oraz wspierania działań pro mniejszościowych Sygnatariusze niniejszego Listu oświadczają, że podejmują się współpracy na rzecz utworzenia i prowadzenia w Opolu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. Na ten cel zaadaptowany zostanie budynek przy ulicy Szpitalnej 11 w Opolu zakupiony ze środków Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, którego remont oraz przebudowę finansuje niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Funkcjonowanie tej instytucji oparte będzie o Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a koszty bieżące pokrywane przez Województwo Opolskie.

Wystawa stała, nad której koncepcją trwają już prace, będzie przedstawiała historię oraz współczesności Niemców na ziemiach znajdujących się obecnie w Polsce.

Skip to content