Nowy Zarząd w NTKS we Wrocławiu

Nowy Zarząd w NTKS we Wrocławiu

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu (NTKS) odbyło wczoraj, 6.05.2023 r. swoje coroczne spotkanie sprawozdawcze. Podczas spotkania podsumowano rok 2022 i całą kadencję. Przewodnicząca Towarzystwa, pani Krystyna Kadlewicz przedstawiła działalność NTKS i zwróciła uwagę na stojące przed organizacją wyzwania.

W związku z upływem kadencji Zarządu, po przegłosowaniu sprawozdania z działalności, a także sprawozdania finansowego, przeprowadzono wybory. Wybrani do Zarządu zostali: Krystyna Kadlewicz – przewodnicząca, członkowie Zarządu: Krzysztof Stefański, Zbigniew Krzywański, Witold Hanak. Wybrani do Komisji Rewizyjnej zostali: Teresa Giedrojć-Rudawy, Anna Krzywańska, Ryszard Wierzbowski, Paul Kuschner-Gazda, Małgorzata Chilkiewicz.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu jest organizacją skupiającą przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Wrocławiu i okolic. Zostało ono zarejestrowane w roku 1991. Głównym celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego oraz tradycji i kultury Niemiec oraz Dolnego Śląska. Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne prowadzi m.in. zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych, współpracuje z wrocławskimi szkołami i przedszkolami, które prowadzą naukę języka niemieckiego, wydaje własne czasopismo „Niederschlesische Informationen” a także wspiera działalność istniejącej przy Towarzystwie grupy śpiewaczej „Heimatsänger”. W siedzibie Towarzystwa znajduje się także biblioteka dysponująca dużym księgozbiorem niemieckiej i śląskiej literatury.

Więcej TUTAJ

Skip to content