Rozmowy w Ambasadzie Niemiec w Warszawie

Rozmowy w Ambasadzie Niemiec w Warszawie

W piątek, 17 listopada 2023 r., w Ambasadzie Niemiec w Warszawie odbyły się rozmowy planistyczne z przedstawicielami mniejszości niemieckiej i instytucjami, realizującymi projekty z AA. Rozmowy dotyczyły szans i wyzwań dla mniejszości niemieckiej w 2024 roku.

 

Skip to content