Spotkanie z Panią Wiceminister MEN Katarzyną Lubnauer na temat edukacji mniejszości narodowych i etnicznych

Spotkanie z Panią Wiceminister MEN Katarzyną Lubnauer na temat edukacji mniejszości narodowych i etnicznych

13 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Pani Wiceminister MEN Katarzyny Lubnauer z członkami strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w tym Grzegorzem Kuprianowiczem, współprzewodniczącym i przedstawicielem mniejszości ukraińskiej, Rafałem Bartkiem, przewodniczącym ZNSSK i tym samym przedstawicielem mniejszości niemieckiej oraz Algirdasem Vaicekauskasem, przedstawicielem mniejszości litewskiej.

Tematem dyskusji była edukacja mniejszości narodowych i etnicznych. Ponieważ w tym obszarze pojawia się wiele problemów i wyzwań, członkowie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej zaproponowali powołanie stałej grupy roboczej, która zajmowałaby się wyłącznie tym zagadnieniem. Wiceminister edukacji, Katarzyna Lubnauer, otwarcie opowiedziała się za tą propozycją i wykazała chęć pracy nad tym tematem. W ten sposób można stworzyć lepsze warunki dla uczniów mniejszości, co może mieć pozytywny wpływ na zachowanie i rozwój ich tożsamości.

Skip to content