Praca z młodzieżą i media społecznościowe – główne tematy broszur Stiftung Verbundenheit

Praca z młodzieżą i media społecznościowe – główne tematy broszur Stiftung Verbundenheit

Stiftung Verbundenheit, pod przewodnictwem Vladimira Leysle, wydał dwie broszury dla osób działających w organizacjach mniejszości niemieckiej. Publikacje te zostały staranie przygotowane na podstawie gruntownie przeprowadzonych analiz. Zawierają one wskazówki i kluczowe metody, które to mają wspomóc i usprawnić pracę z młodzieżą, a także zwiększyć efektywność korzystania z mediów społecznościowych.

W broszurze „Zukunft gestalten: Jugendarbeit in den deutschen Minderheiten” zawarte są liczne wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą w organizacjach mniejszości niemieckich. Znajdziecie tu odpowiedzi m.in. na pytania, jak zebrać zespół i zrekrutować nowych członków organizacji oraz gdzie znaleźć potrzebne zasoby do realizacji projektów.

W kolejnej broszurze „Praktische Tipps zu sozialen Medien für Organisationen der deutschen Minderheiten” znajdziecie praktyczne wskazówki i narzędzia umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania projektów i inicjatyw wśród szerszej publiczności.

Więcej informacji na temat obu broszur, jak i ich treść znajdziecie na stronie internetowej Stiftung Verbundenheit.

Broszury powstały przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny.

Skip to content