Kongres FUEN: W trudnych czasach, takich jak te, praca FUEN jest pilnie potrzebna

Kongres FUEN: W trudnych czasach, takich jak te, praca FUEN jest pilnie potrzebna Paneldiskussion “Überlebenskraft und Hoffnung. Minderheitengemeinschaften in internationalen, regionalen und nationalen Konflikten”. / Dyskusja panelowa “Przetrwanie i nadzieja. Społeczności mniejszościowe w konfliktach międzynarodowych, regionalnych i krajowych”. Von links / od lewej: Loránt Vincze, François Alfonsi, Rafał Bartek.

Od 29 września do 2 października 2022 r. w Berlinie trwa kongres FUEN – Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych. To największe spotkanie przedstawicieli mniejszości narodowych i społeczności językowych.

“Z powodu bezsensownej wojny, którą Rosja prowadziła przeciwko Ukrainie, istnieje – pomimo doskonałej atmosfery w Berlinie – wiele powodów do pesymizmu: tysiące ludzi zginęło, dziesiątki tysięcy zostało rannych, a miliony uciekły ze swojej ojczyzny. Wśród nich są i członkowie licznych mniejszości narodowych Ukrainy, wielu z nich z organizacji członkowskich FUEN. Niestety, końca wojny nie widać; niewiele możemy zrobić poza gestami solidarności i pomocy” – powiedział eurodeputowany Loránt Vincze, przewodniczący FUEN, podczas uroczystego rozpoczęcia.

“Ale musimy też powiedzieć: po zakończeniu wojny uregulowanie stosunków wobec grup mniejszościowych musi stać się głównym celem Ukrainy. W związku z tym istnieją już pozytywne zmiany; władze ukraińskie zobowiązały się już do realizacji tego celu. Nie potrafię wyobrazić sobie umowy międzynarodowej, która nie chroniłaby praw mniejszości, w tym edukacji w języku ojczystym i używania języka” – kontynuował przewodniczący FUEN. Sytuacja mniejszości nie poprawiła się również w innych krajach: “Mniejszości nie potrzebują przywilejów, ale możliwości: uznania, ram prawnych, nauczania języka ojczystego, własnych instytucji edukacyjnych i kulturalnych. (…) Dobrze byłoby żyć w społeczeństwach, w których społeczności mniejszościowe są równorzędnymi partnerami większości, gdzie język mniejszości cieszy się takim samym szacunkiem jak język większości, gdzie większość troszczy się o mniejszość. Wiemy, że w większości naszych krajów jest to nadal utopijne myślenie, ale nie możemy rezygnować z naszych starań.”

Źródło: FUEN.

Kongres FUEN trwa w dniach 29 września – 2 października 2022 r. w Berlinie.
Pełen program można zobaczyć TUTAJ.
Wydarzenie można śledzić na żywo na kanale YouTube FUEN.

 

Skip to content