Wizyta Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyny Lubnauer w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

Wizyta Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyny Lubnauer w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

5 kwietnia 2024 r. miała miejsce wizyta Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyny Lubnauer w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach, podczas której potwierdzono powrót od 1 września 2024 r. języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Jak powiedziała Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer:

Normalnością jest równe traktowanie wszystkich mniejszości w Polsce, w tym również mniejszości niemieckiej. Tutaj na Opolszczyźnie aż jedna trzecia dzieci uczestniczy w dodatkowych godzinach języka niemieckiego dla mniejszości, co pokazuje o skali zjawiska i co pokazuje jak ważne jest to dla społeczności województwa opolskiego.

Podkreśliła także, że decyzja poprzedniego rządu dotycząca redukcji godzin języka niemieckiego w szkołach była „decyzją czysto polityczną, uwarunkowaną nie dobrem dzieci, tylko wojną ideologiczną, jeśli chodzi o kwestie polsko-niemieckie”. Dlatego też nowy rząd postawił sobie za cel, aby obywatele każdej mniejszości w Polsce byli traktowani tak samo, i aby posiadali takie same prawa.

Przypominamy, że liczba godzin języka niemieckiego została zredukowana w szkołach z 3 do 1 wraz z wejściem w życie rozporządzenia wydanego 4 lutego 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. Podczas tych dwóch lat przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej w Polsce nie ustawali w działaniach mających na celu zakończenie prawnej dyskryminacji ponad 50 tyś. dzieci w Polsce. Także wiele gmin w woj. Opolskim, a także nieliczne w woj. śląskim odegrały znaczącą rolę w tej sytuacji. Pomimo braku środków finansowych same przejęły tę inicjatywę, zapewniając uczniom udział na dodatkowych godzinach języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej (czytaj: “Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości – Finansowanie przez gminy w roku szkolnym 2023/24”).

Dzięki obecnej sytuacji, w której mniejszość niemiecka w Polsce jest ponownie traktowana równo i sprawiedliwie jak inne mniejszości, sytuacja w szkołach związana z godzinami języka niemieckiego unormowała się. Wiąże się to jednak z kolejnym wyzwaniem, a mianowicie brakiem nauczycieli tego języka, którzy to ze względu na poprzednie rozporządzenie zostali zmuszeni do zmiany przedmiotu nauczania, bądź do znalezienia innej pracy (czytaj: “Sytuacja kadrowa w szkołach, w których nauczany jest język niemiecki jako język mniejszości“).

W spotkaniu z Wiceminister Edukacji Narodowej wzięli udział przedstawiciele Mniejszości: Joanna Hassa Dyrektor biura ZNSSK, Sylwia Kus Wiceprzewodnicząca ZNSSK, Łukasz Jastrzembski Członek Zarządu ZNSSK, Zuzanna Donath-Kasiura Wicemarszałkini Województwa Opolskiego, Agnieszka Kała członkini zarządu Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego i Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Dorota Famuła Starszy Specjalista ds. oświaty w urzędzie gminy w Radłowie, Joanna Raźniewska Opolski Kurator Oświaty, Andrzej Kasiura Burmistrz Krapkowic, Arnold Joszko zastępca Burmistrza oraz przedstawiciele szkół z powiatu krapkowickiego.

Skip to content