Dla wielu nie do pomyślenia jest dziś działalność mniejszości niemieckiej bez tego projektu

Dla wielu nie do pomyślenia jest dziś działalność mniejszości niemieckiej bez tego projektu

Od 2010 roku w ramach projektu ZNSSK “Ożywienie domów spotkań” przygotowywane i realizowane są małe projekty dla członków kół DFK województwa opolskiego i śląskiego oraz regionów północnych i zachodnich, które przyczyniają się do zachowania i pielęgnowania niemieckiej kultury, języka i tożsamości.

Jak mówiła Sybilla Dzumla, koordynatorka projektu ZNSSK w Polsce:

„Dla wielu nie do pomyślenia jest dziś działalność mniejszości niemieckiej bez tego projektu. Myślę, że jest to najważniejsza ewolucja związana z “Ożywieniem domów spotkań”. Dzięki temu projektowi zupełnie zmieniła się aktywność kół DFK i jej zasięg. Wcześniej możliwa była jedynie realizacja odgórnie narzuconych projektów. Teraz są to inicjatywy oddolne. I to jest największa wartość tego projektu”.

Jak istotną rolę odgrywają opiekunowie, podkreśliła Emanuela Dybaś, opiekunka projektu w regionie północno-zachodnim:

„Być może po liczbie projektów tego nie widać, ale jest to bardzo ważne. Członkowie mniejszości mają możliwość realizacji projektów, otrzymują wsparcie przy wnioskowaniu o środki na ich organizację, nie muszą tego robić sami. Jest opiekun projekty, który im w tym pomaga. Gdyby nie to, to prawdopodobnie wcale nie organizowaliby projektów”.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią odcinka Schlesien Journal, w którym to dowiedzą się Państwo więcej na temat projektu “Ożywienie domów spotkań”.

Projekt ten finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Skip to content