V posiedzenie zarządu ZNSSK

V posiedzenie zarządu ZNSSK

Dnia 19 kwietnia 2024 r. w Opolu odbyło się V posiedzenie zarządu ZNSSK. Jako gość zaproszony został Torsten Göhler, zastępca Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Podczas spotkania omówiono przede wszystkim kwestie polityczne ostatnich tygodni oraz sprawy bieżące. Skupiono się także na projektach finansowanych przez BMI.

Skip to content