Język niemiecki jako język mniejszości w klasach VII i VIII – Pismo ZNSSK do Pani Wiceminister MEN Katarzyny Lubnauer

Język niemiecki jako język mniejszości w klasach VII i VIII – Pismo ZNSSK do Pani Wiceminister MEN Katarzyny Lubnauer

W związku z pierwszym spotkaniem przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej w Polsce z nową Panią Wiceminister MEN Katarzyną Lubnauer, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 stycznia 2024 r., Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) wystosował pismo (z dnia 7 marca 2024 r.) do Pani Wiceminister.

Na wspomnianym pierwszym spotkaniu w styczniu omówiono sytuację nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz powrót do 3 godzin w tygodniu. Po tym nastąpiło działanie: Dyskryminacja dzieci mniejszości niemieckiej zostanie zakończona z dniem 1 września 2024 r., o czym jest mowa w nowym rozporządzeniu z dnia 5 lutego 2024 r. wydanym przez nową Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką. Po dwóch latach uchyla ono rozporządzenie z 4 lutego 2022 r. wydane przez ówczesnego Ministra Edukacji Przemysława Czarnka. Inne tematy omawiane na tym spotkaniu obejmowały braki kadrowe w placówkach oświatowych, jakość nauczania w przedszkolach i szkołach, bariery prawne w zakresie rozwoju nauczania, w tym niewystarczająca realizacja postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Pismo ZNSSK z dnia 7 marca 2024 r. wskazuje na …

 

Całą treść artykułu mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Skip to content