Oświadczenie Mniejszości Niemieckiej w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej z dnia 2 lutego 2024 r.

Oświadczenie Mniejszości Niemieckiej w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej z dnia 2 lutego 2024 r.

Dnia 5 lutego 2024 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. W niniejszym dokumencie przywrócono wymiar nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach, tj. 3 godziny tygodniowo. Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 1 września 2024 r.

Dokument ten wycofuje negatywne skutki spowodowane wejściem w życie rozporządzenia wydanego 4 lutego 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, które to zredukowało liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach z 3 do 1.

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej w Polsce przez ostatnie dwa lata nie ustawali w działaniach i protestach mających na celu zakończenie prawnej dyskryminacji ponad 50 tyś. dzieci w Polsce.

Cieszymy się z powrotu do sytuacji, w której dzieciom mniejszości niemieckiej przysługiwać będą takie same prawa jak dzieciom innych mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce. Uważamy, że zakończenie dyskryminacji mogłoby być dobrym początkiem pozytywnych zmian w zakresie polityki mniejszościowej w Polsce, której to od lat poświęca się zbyt mało uwagi, co wybrzmiewa regularnie w kolejnych krytycznych raportach Rady Europy dotyczących tej tematyki. Członkowie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości deklarują daleko idącą chęć współpracy z organami państwa w tym zakresie.

 

Treść nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej znajdą Państwo TUTAJ.

Skip to content