“Polskie ślady w Niemczech” – spotkanie autorskie i prezentacja książki

“Polskie ślady w Niemczech” – spotkanie autorskie i prezentacja książki

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie autorskie i prezentację książki “Polskie ślady w Niemczech”, które odbędzie się dnia 18.04.2023 r. godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu ul. Minorytów 4.

Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce czy literaturze.

Niniejszy kalejdoskop, wydany w języku niemieckim w 2018 roku, oferuje więcej niż tylko encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi raczej zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech.

Po niemieckiej premierze książki i wielu spotkaniach z publicznością narodził się pomysł wydania kalejdoskopu w języku polskim. Wiele postaci i wydarzeń wymienionych w hasłach tej książki stanowić będzie naszym zdaniem novum także dla czytelnika polskiego.

Książka będzie dostępna w czasie prezentacji w cenie 33 PLN.
Prowadzenie: Irena Machura, zastępca dyrektora generalnego, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice
Prezentacja: Andrzej Kaluza, autor i redaktor, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt

“Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop”
Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew (red.)
Bonn 2022 / Zamówienia: www.hausbooks.pl

Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Skip to content