Posiedzenie robocze niemieckich stowarzyszeń w Mrągowie

Posiedzenie robocze niemieckich stowarzyszeń w Mrągowie

W dniach 13 i 14 kwietnia 2024 r. w Mrągowie odbyło się coroczne posiedzenie robocze niemieckich stowarzyszeń. Podczas spotkania, które zostało zorganizowane przez biuro Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie, poruszono ważne aspekty związane z mniejszością niemiecką w Polsce. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. projekty dla dzieci i młodzieży oraz współpraca pomiędzy jak i w ramach poszczególnych stowarzyszeń. Podkreślono również istotną rolę działalności organizacji na północy kraju.

W krótkim sprawozdaniu z posiedzenia roboczego niemieckich stowarzyszeń na Warmii i Mazurach w Mrągowie można przeczytać:

Landsmannschaft Ostpreußen poprzez posiedzenie robocze niemieckich stowarzyszeń dąży do wzmocnienia kontaktów i pogłębienia więzi. Zrozumienie i wspólne kultywowanie historii i kultury jest i pozostanie dla nas ważne. Region ten tworzą ludzie, historia, kultura, język i wartości. To łączy nas bardziej niż można sobie wyobrazić. Dziedzictwo Prus Wschodnich żyje w wielu zakątkach regionu. Piękny krajobraz, sposób życia i język, dialekty i historia każdej jednostki tworzą jedno miejsce, które należy zachować od zapomnienia: Prusy Wschodnie – krainę ciemnych lasów i krystalicznie czystych jezior.

Dyskutowano również na temat dyskryminacji związanej z ograniczeniem lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszościowego. Dużą wagę przywiązywano do omówienia bliższej i dalszej przyszłości mniejszości niemieckiej. Organizacje są zaangażowane w zachowanie i promocję języka niemieckiego. Dlatego tym ważniejsze jest dla nich oferowanie jak największej liczby projektów językowych dla wszystkich grup wiekowych w celu wzmocnienia identyfikacji z mniejszością niemiecką.

Zapraszamy do przeczytania całej krótkiej relacji z posiedzenia roboczego niemieckich stowarzyszeń na Warmii i Mazurach w Mrągowie na ostpreussenportal.pl

Skip to content