Stanowisko ZNSSK w sprawie wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce

Stanowisko ZNSSK w sprawie wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce

W obliczu nowych wyzwań Mniejszość Niemiecka wyraziła swoje stanowisko w sprawie wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce. Zwróciła ona w szczególności uwagę na aspekty, które to mają na celu zachowanie i rozwój kultury i języka niemieckiego w Polsce.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK), dokonując podsumowania 33 lat od podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i 13 lat od podpisania Wspólnej Oświadczenia Okrągłego Stołu oraz opierając się na doświadczeniach i wydarzeniach minionych lat, przedstawił listę priorytetowych tematów, jakie z perspektywy tego środowiska wymagają rozwiązania w najbliższych latach.

Jak mówi Rafał Bartek, Przewodniczący ZNSSK:

Po wyborach parlamentarnych w Polsce z 2023 roku widzimy w polskiej, ale także niemieckiej polityce możliwość nowego otwarcia na tematy polsko-niemieckie. My skupiamy się na kwestii społeczności Mniejszości Niemieckiej w Polsce, która przez ostatnie dwa lata borykała się z tematem dyskryminacji językowej dzieci. Przed Mniejszością Niemiecką kolejne wyzwania i tematy, które wymagają wsparcia. Chociaż dyskryminacja z dniem 1 września zostanie zakończona, wciąż musimy zabiegać o podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego jako mniejszości. Stanowisko porusza również wiele innych kwestii, w tym m.in. temat reprezentacji Mniejszości Niemieckiej na poziomie politycznym, obecności w mediach itd. Wskazuje również na konieczność rozmów dot. wsparcia Mniejszości Niemieckiej na polsko-niemieckim poziomie rządowym. Stanowisko skierowaliśmy zarówno do Premiera Donalda Tuska i przedstawicieli polskiego rządu, jak i do Kanclerza Olafa Scholza i przedstawicieli rządu federalnego. Wierzymy, że ten dokument da impuls do podjęcia konstruktywnych działań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej i językowej mniejszości niemieckiej w Polsce.

W niniejszym dokumencie poruszono ponadto kwestie edukacji języka niemieckiego, finansowania instytucjonalnego i długoterminowego organizacji mniejszości niemieckiej, ustanowienia stałej obecności politycznej Mniejszości Niemieckiej w centrum politycznym kraju, poszerzenia wystaw na temat losów i działalności Niemców w Polsce oraz dalszego wsparcia rozwoju medialnego MN.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią stanowiska ZNSSK. Dokument ten znajdą Państwo TUTAJ.

Skip to content