Upamiętnienie Tragedii Górnośląskiej w Łambinowicach

Upamiętnienie Tragedii Górnośląskiej w Łambinowicach

Na Górnym Śląsku nigdy nie zapomina się o ważnych wydarzeniach. Dowodem tego są coroczne obchody upamiętniające Tragedię Górnośląską. 28 stycznia 2024r. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) uczcił pamięć ofiar powojennych obozów pracy w Łambinowicach.

W swoim przemówieniu, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Peter Herr, powiedział:

“Dziś upamiętniamy ofiary tragedii górnośląskiej. Po II wojnie światowej niemiecka ludność cywilna na Górnym Śląsku została w zastępstwie obarczona odpowiedzialnością za wszystkie konsekwencje niemieckiej okupacji Polski. Uderzyła w nią chęć odwetu tych, którzy ukaranie niemieckiej ludności cywilnej za czyny innych przedstawiali jako sprawiedliwe i słuszne. Niemieccy mieszkańcy Górnego Śląska zapłacili za ten pogląd wysoką cenę, a zbyt wielu z nich zapłaciło cenę najwyższą.  To, co nasi rodacy, tu mieszkający, ich przodkowie i członkowie rodzin wycierpieli przez głód, poniżenie i choroby, przez pozbawienie praw obywatelskich, pracę przymusową, tortury i gwałty, a niektórzy z nich noszą do dziś te przeżycia jako bolesne, nigdy nie gojące się rany w swoich sercach i duszach, napełnia nas dziś, w tym dniu i w tym miejscu, żalem i bólem. To miejsce, w którym się dziś zebraliśmy, jest pomnikiem ich cierpienia. […] Szanowni Państwo, zróbmy wspólnie wszystko, aby Łambinowice i to, co do nich doprowadziło, nigdy i nigdzie się nie powtórzyło. Ważne jest, aby zachować wspomnienia współczesnych świadków, którzy przypominają nam, że podobne cierpienie nie może ponownie przydarzyć się innym ludziom.”

Także Bernard Gaida, Pełnomocnik ZNSSK w Polsce ds. współpracy międzynarodowej, również podkreślił duże znaczenie tego wydarzenia:

“Dzisiaj przywołuje nas tutaj pamięć o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce prawie 80 lat temu. Od wielu lat odwiedzamy miejsca pamięci na Śląsku, zarówno w Świętochłowicach-Zgodzie, w Mysłowicach-Rosengarten, w Gliwicach, jak i w Łambinowicach. Wszystkie były powojennymi obozami dla Niemców. Pojęcie Tragedii Górnośląskiej utrwaliło się już w świadomości społeczeństwa na Śląsku, jednak we wszystkich tych miejscach od lat zawsze pamiętam, że tutejsze ofiary były częścią losu wszystkich Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej po wojnie […] Dziś stoimy symbolicznie w jednym z kilku naszych miejsc pamięci. Ale nasze upamiętnienie musi być szerokie, znacznie szersze niż tylko moja śląska ojczyzna, ponieważ większość naszych miejsc pamięci w ogóle nie ma tablic. Musimy też pamiętać o tych wszystkich ofiarach jako przestrodze na przyszłość, zwłaszcza dziś, gdy wojna i terror znów są wykorzystywane jako kolejny etap polityki.”

Wydarzenie to rozpoczęło się nabożeństwem w kościele św. Marii Magdaleny, po którym nastąpiło złożenie wieńców na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy.

Pod koniec wydarzenia odbył się wykład dr Dariusza Węgrzyna pod tytułem „Internierung – deportacja Górnoślązaków do sowieckich łagrów w 1945 roku”.

Zdjęcia: Lucas Netter

Skip to content