Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

13 kwietnia 2024 r. w Mrągowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, na którym Hercie Andrulonis, przewodniczącej stowarzyszenia niemieckiego „Mamry” z Węgorzewa, został wręczony list gratulacyjny. Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, Henryk Hoch, podziękował w nim m.in. za jej wieloletnią działalność na rzecz mniejszości niemieckiej. Następnie zaprezentowane zostało sprawozdanie na temat działalności Związku w 2023 roku oraz sprawozdanie finansowe. Podczas spotkania wywiązała się również dyskusja między uczestnikami na temat przyszłości mniejszości niemieckiej.

Skip to content