Kolejny kamień milowy na drodze ku uruchomieniu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce

Kolejny kamień milowy na drodze ku uruchomieniu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce porozumienie o wspólnym uruchomieniu i prowadzeniu w Opolu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce

13 maja 2021 r Tadeusz Chrobak, reprezentujący Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emanuela Smołki w Opolu oraz Bernard Gaida i Rafał Bartek, reprezentujący Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce podpisali w obecności Andrzeja Buły, Marszałka Województwa Opolskiego porozumienie o wspólnym uruchomieniu i prowadzeniu w Opolu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. Tym samym wypełnione zostały założenia zadeklarowane w zeszłorocznym liście intencyjnym, zawartym pomiędzy Województwem Opolskim a Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, jak również zawarte w Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego, rozszerzającej zadania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o pełnienie funkcji ośrodka informacji Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce.

Centrum będzie mieścić się w zaadaptowanym na ten cel budynku przy ulicy Szpitalnej 11 w Opolu, którego remont oraz przebudowę sfinansowało niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Obecnie dzięki wsparciu polskiego i niemieckiego ministerstwa trwają intensywne prace nad wystawą stałą. Uruchomienie Centrum planowane jest na początek 2022 roku.

“Członkom większości polskiej potrzebna jest rzetelna wiedza o drodze, jaka jest za Niemcami mieszkającymi w Polsce; ale także Niemcom, którzy niestety w procesie edukacji i życia społecznego o własnej historii niewiele się dowiadują, potrzebne jest takie miejsce. (…) Prawdziwe postrzeganie siebie nawzajem w tak ważnej sprawie jak tożsamość kulturowa i językowa dialogu wymaga, a ten wymaga poznawania siebie. Myślę, że największym dziełem tego Centrum będzie edukacja skierowana do młodych ludzi, uczniów i szkół, która na przykładzie prawdziwego i syntetycznego obrazu dziejów Niemców żyjących pośród polskiej większości i ich relacji ułatwi nie tylko przezwyciężenie ciągle odnawianych stereotypów antyniemieckich, ale także percepcję Europy, której motto brzmi: In Varietate Concordia. Zjednoczeni w różnorodności”, wspominał podczas okolicznościowej przemowy przewodniczący VdG, Bernard Gaida. Dalej mówił: “Może w Polsce tego tak nie widać (to też zubożenie powojenne), ale w całej Unii Europejskiej co siódmy jej obywatel należy do jakiejś mniejszości narodowej czy etnicznej, a kilkadziesiąt procent mówi od dziecka dwoma, trzema językami, które dla nich nie są językami obcymi. A to jest uznawane za godne ochrony bogactwo.”

Pełna treść przemówienia Bernarda Gaidy

 

Skip to content