Spotkanie z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią

Spotkanie z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią

19 lutego 2024 r. w Warszawie miało miejsce pierwsze w historii spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z członkami Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wśród uczestników był Rafał Bartek, przewodniczący ZNSSK, a także Bernard Gaida, pełnomocnik ZNSSK w Polsce ds. współpracy międzynarodowej.

Podczas spotkania podkreślono znaczącą rolę mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce z uwagi na wielokulturowość kraju oraz omówiono ważne kwestie związane z działalnością mniejszości. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził także swoją chęć dalszego prowadzenia dialogu z członkami Komisji w przyszłości. Poza mniejszością niemiecką w spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele mniejszości żydowskiej, tatarskiej, łemkowskiej, ukraińskiej, słowackiej i kaszubskiej.

Foto: Anna Strzyżak / Kancelaria Sejmu

Skip to content